Vil du jobbe som strandrydder i fire uker i sommer?

Frivilligsentralene i Åfjord gjennomfører også i år prosjektet "Rydding av plast og marint avfall i vassdrag og på strender". I den sammenheng utlyser vi inntil seks stillinger som strandrydder for fire uker sammen med fagpersoner fra Mausund feltstasjon, se fullstendig utlysingstekst nedenfor.
2024 © Roan frivilligsentral SA