Veglys på plass i Storvika

Med ei lita omredigering av den utførande i Første Mosebok kapittel 1 vers 3, var det Odd Arne som i ettermiddag sa: "Fiat lux!" - For dei som ikkje er heilt oppdaterte på latinen, betyr det: "Bli lys!" Sjå video og bilete av storhendinga i Storvika i ettermiddag nedanfor.

Med god støtte frå profesjonelle og stor frivillig innsats vart veglysa i nedre del av Storvika tende i ettermiddag etter at mørkret hadde sige inn over landskapet. Fem medhjelparar var med i avsluttande fase, men fleire har vore med tidlegare i prosjektet.  Mykje godt arbeid er gjort, og dette er nok eit eksempel på kva lag og foreiningar med frivillige kan få til.


2024 © Roan frivilligsentral SA