TV-aksjonen 23.10. 2022 - Sammen redder vi liv

I årets TV-aksjon som arrangeres søndag 23.oktober er det Leger uten grenser som tildeles de innsamlede midlene. Det er frivilligsentralene i Åfjord og Åfjord kommune som bidrar inn i aksjonskomiteen. Vil du stille som bøssebærer eller bidra på andre måter, ta kontakt med frivilligsentralene på mobil 906 83 556 (Åfjord) eller 413 24 892 (Roan)

Her finner du mer informasjon om årets TV-aksjon: https://blimed.no/

2024 © Roan frivilligsentral SA