TV-aksjonen 2021 - Barn, ikke brud

Årets TV-aksjon har som slagord: Barn, ikke brud. Innsamlede midler går til Plan International sitt arbeid mot barneekteskap.I mer enn 80 år har Plan jobbet for at alle barn skal ha like rettigheter. Organisasjonen jobber med de mest marginaliserte barna i verden. Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. Beskyttelse av barn er fundamentet for alt Plan gjør. Barneekteskap handler oftest om fattigdom, tradisjoner og manglende kunnskap, men det er en skadelig praksis som må bekjempes. Barn skal få være barn, og jenter skal ha like muligheter som gutter. Tiltak for å hindre barneekteskap er blant Plans viktigste oppgaver for å oppnå målet om å gi barn en bedre fremtid, med god helse og utdanning.


Det er Åfjord frivilligsentral, Roan frivilligsentral SA og Ingar Isaksen fra Åfjord kommune som også i år er lokal aksjonskomite.

Her kan du lese hva partilederne sier om årets TV-aksjon: https://blimed.no/aktuelt/partiledere-om-tv-aksjonen/

Mer informasjon om aksjonen og hvordan du kan bli bøssebærer, finner du her: https://blimed.no/
2024 © Roan frivilligsentral SA