Trappa opp til jettegrytene på Hopstad gjenåpnes for ferdsel 13.juni

Trappa har vært stengt i to år, men Roan frivilligsentral SA i samarbeid med Hopstad grunneierlag, elever ved Brandsfjord skole og Åfjord kommune har bidratt til at trappa opp til jettegrytene kan åpnes igjen. Parkeringsplassen er rydda, grusa og planert, og det arbeides med et nytt infoskilt om jettegryter generelt og de på Hopstad spesielt. Her får vi faglig bistand fra NGU (Norges geologiske undersøkelser) Skiltet vil bli satt opp straks det er ferdig. Nedenfor noen bilder etter grusinga som nylig er utført og noen fra da trappa var ny først på 2000-tallet.2024 © Roan frivilligsentral SA