Tilskuddsportalen - presentasjoner fra kurs 04.11.2019

Inntil to personer fra hvert enkelt av alle lag og foreninger i Roan og Åfjord kommune kan benytte seg av Tilskuddsportalen. Abonnementet er finansiert via fellesnemnda for kommunesammenslåinga Roan/Åfjord for 2019 og 2020. Frivilligsentalene oppfordrer sterkt til å registrere seg på denne portalen og få oversikt over hvor en kan søke om tilskudd.
2020 © Roan frivilligsentral SA