Strandryddingsprosjekt - ledige stillinger

Mausund feltstasjon oppretter base for rydding av plast og marint avfall på Hongsand i Åfjord kommune. I den forbindelse lyses det ut 4-6 ledige prosjektstillinger. Se mer informasjon nedenfor.

LEDIGE JOBBER!
Kjenner du noen som har lyst på en samfunnsnyttig og givende jobb? Mausund Feltstasjon oppretter base for rydding av marint plast/avfall på Hongsand i Åfjord kommune. I første omgang vil det bli ryddet i ytre kyst og øyer knyttet til nye Åfjord kommune. Om kort tid kommer to spesialbygde båter og utstyr som skal brukes til dette.
Det er flere som har meldt sin interesse for å være med på dette viktige arbeidet, men flere trengs. Det vil være bruk for 4-6 stillinger i 100%. Det vil bli gitt opplæring, kurs, utstyr, arbeidsklær og god lønn. Den som blir ansatt må ha god helse, være til å stole på, gjerne sjøvant og snakke norsk eller engelsk veldig bra. Kommunikasjon er viktig med tanke på sikkerhet.

Du finner mer informasjon om Mausund feltstasjon her: https://www.eider.no 

Dette er foreløpig et prosjekt som vil vare i 3 år. Men vi kan med sikkerhet si at problemet med marint plast/avfall ikke er løst om 3 år og prosjektet vil trolig videreføres. Det er Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Trøndelag og andre som finansierer prosjektet. Åfjord kommune har ikke noe med ansettelse eller drift av prosjektet å gjøre. Men kommunen støtter plastrydding med midler hvert år og er engasjert i problematikken rundt marint plast/avfall.
Er du eller noen du kjenner interessert i å vite mer om dette, ta kontakt med koordinator for klima og miljø i Åfjord kommune på mobil 417 30 707 eller mail arild.busch@afjord.kommune.no 

Flere nyheter

Eldre ut på middag - oppsamling

Det er midler igjen i prosjektet, så derfor inviterer Åfjord kommune på nytt til middag for eldre. Denne gangen blir middagen på Fosen fjordhotell i Åfjord. Middagsservering 17.00-21.00. Egenandel er kr. 100,- pr. person. Se mer informasjon og datoer og påmelding på plakaten nedenfor

Strandryddeaksjonen 2021- stor aktivitet av elever ved Brandsfjord skole

Mellomtrinnet ved Brandsfjord skole ryddet i Hopstadfjæra fredag 17.september i samarbeid med Roan frivilligsentral SA. Ungdomstrinnet ved skolen inngikk samarbeid med Mausund feltstasjon avd. Roan og Roan frivilligsentral. De ryddet på Aunøya utenfor Skjervøya 23.-24.september. Strandryddeaksjonene er muliggjort gjennom økonomisk støtte fra Handelens miljøfond tildelt Roan frivilligsentral etter søknad. Frivilligsentralen samarbeider med skolene, lag og foreninger og frivillige i lokalmiljøet om gjennomføring av aksjonene, og takker herved for miljøinnsatsen. Nedenfor finner du bilder fra de to aksjonene.

Meld deg som bøssebærer til årets TV-aksjon 24.oktober

Årets TV-aksjon arrangeres søndag 24.oktober. I Åfjord kommune har vi til sammen behov for 53 bøssebærere. Se nedenfor hvordan du kan melde deg som bøssebærer.

Statsskog går inn i "Hold Norge Rent"

Statskog vil styrke arbeidet mot forsøpling i naturen og går nå inn i organisasjonen «Hold Norge Rent». Dette skriver Statsskog på sine nettsider. Se mer informasjon nedenfor

TV-aksjonen 2021 - Barn, ikke brud

Årets TV-aksjon har som slagord: Barn, ikke brud. Innsamlede midler går til Plan International sitt arbeid mot barneekteskap.I mer enn 80 år har Plan jobbet for at alle barn skal ha like rettigheter. Organisasjonen jobber med de mest marginaliserte barna i verden. Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. Beskyttelse av barn er fundamentet for alt Plan gjør. Barneekteskap handler oftest om fattigdom, tradisjoner og manglende kunnskap, men det er en skadelig praksis som må bekjempes. Barn skal få være barn, og jenter skal ha like muligheter som gutter. Tiltak for å hindre barneekteskap er blant Plans viktigste oppgaver for å oppnå målet om å gi barn en bedre fremtid, med god helse og utdanning.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2021 © Roan frivilligsentral SA