Strandryddingsprosjekt - ledige stillinger

Mausund feltstasjon oppretter base for rydding av plast og marint avfall på Hongsand i Åfjord kommune. I den forbindelse lyses det ut 4-6 ledige prosjektstillinger. Se mer informasjon nedenfor.

LEDIGE JOBBER!
Kjenner du noen som har lyst på en samfunnsnyttig og givende jobb? Mausund Feltstasjon oppretter base for rydding av marint plast/avfall på Hongsand i Åfjord kommune. I første omgang vil det bli ryddet i ytre kyst og øyer knyttet til nye Åfjord kommune. Om kort tid kommer to spesialbygde båter og utstyr som skal brukes til dette.
Det er flere som har meldt sin interesse for å være med på dette viktige arbeidet, men flere trengs. Det vil være bruk for 4-6 stillinger i 100%. Det vil bli gitt opplæring, kurs, utstyr, arbeidsklær og god lønn. Den som blir ansatt må ha god helse, være til å stole på, gjerne sjøvant og snakke norsk eller engelsk veldig bra. Kommunikasjon er viktig med tanke på sikkerhet.

Du finner mer informasjon om Mausund feltstasjon her: https://www.eider.no 

Dette er foreløpig et prosjekt som vil vare i 3 år. Men vi kan med sikkerhet si at problemet med marint plast/avfall ikke er løst om 3 år og prosjektet vil trolig videreføres. Det er Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Trøndelag og andre som finansierer prosjektet. Åfjord kommune har ikke noe med ansettelse eller drift av prosjektet å gjøre. Men kommunen støtter plastrydding med midler hvert år og er engasjert i problematikken rundt marint plast/avfall.
Er du eller noen du kjenner interessert i å vite mer om dette, ta kontakt med koordinator for klima og miljø i Åfjord kommune på mobil 417 30 707 eller mail arild.busch@afjord.kommune.no 

Flere nyheter

#Like fin som før

Når vi er på ferie i Norge, deler vi på den vakre naturen vår, og Hold Norge Rent ønsker å motivere alle til å ta ansvar og rydde opp etter seg. For å nå ut med dette budskapet inviterer vi til dugnad under en felles fane: Når vi forlater naturen, skal den være #likefinsomfør. #likefinsomfør er et felles initiativ for å begrense forsøpling og bevare naturen. Prosjektet støttes av Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond. Kampanjen er en dugnad som alle kan bidra til.

Fosen Renovasjon IKS - viktig samarbeidspart for miljøet

Vi vil gjerne framsnakke Fosen Renovasjon IKS, en viktig samarbeidspart for frivilligsentralene i Åfjord kommune bl.a. i prosjektet "Rydding av vassdrag og strender i Åfjord kommune." Fosen Renovasjon IKS har plassert ut konteinere for strandrydding på Fosen kysthavn Bessaker, Roan havn og Guttelvik Næringspark i Stoksund. De arbeider hver dag for å hjelpe innbyggere og næringsliv med sikker henting og behandling av avfall. På sikt håper vi at strandrydding skal være unødvendig ved at plastavfall ikke havner i havet. Gå gjerne inn på den nye nettsida deres, se lenke nedenfor.

Strandrydderne for første periode på plass

Vi har nå tilsatt to strandryddere for første arbeidsperiode, 14.06.- 03.07 i prosjektet "Rydding av vassdrag og strender i Åfjord kommune". Første arbeidsdag gikk med til å skaffe rett arbeidsutstyr for jobben. Strandrydderne vil være i felten sammen med ansatte i Mausund feltstasjon. Ryddeområdet vil være nord for Bessaker i Åfjord kommune og til grense mot Flatanger kommune. Bildet over viser Einar Johan Jakobsen, en av de trofaste frivillige strandrydderne i Bessaker-området, på veg til land med fullasta båt.

Sommerjobb for ungdom

Vil du gjøre en forskjell i din kommune? Bli strandrydder i tre uker i sommer. I Åfjord kommune gjennomføres prosjektet «Rydding av plast i vassdrag og på strender» sommeren 2021.

Utstyrssentralen med sommerutstyr i drift

Da er utstyrshengeren med utstyr for vår/sommer/høst på plass i lagerhallen til Viken Supply på Roan. Besøksadresse er Eiansveien 58. Det er Sør-Roan grendelag v/ Morten Braseth som står for utlån av utstyr, se kontaktinfo nedenfor. De to utstyrshengerne med utstyr for alle årstider er finansiert slik med kr 100.000 i støtte fra hver: Roan (Åfjord)kommune, Trøndelag fylkeskommune og Barne-,ungdoms- og familidirektoratet.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2021 © Roan frivilligsentral SA