Strandryddingsprosjekt - ledige stillinger

Mausund feltstasjon oppretter base for rydding av plast og marint avfall på Hongsand i Åfjord kommune. I den forbindelse lyses det ut 4-6 ledige prosjektstillinger. Se mer informasjon nedenfor.

LEDIGE JOBBER!
Kjenner du noen som har lyst på en samfunnsnyttig og givende jobb? Mausund Feltstasjon oppretter base for rydding av marint plast/avfall på Hongsand i Åfjord kommune. I første omgang vil det bli ryddet i ytre kyst og øyer knyttet til nye Åfjord kommune. Om kort tid kommer to spesialbygde båter og utstyr som skal brukes til dette.
Det er flere som har meldt sin interesse for å være med på dette viktige arbeidet, men flere trengs. Det vil være bruk for 4-6 stillinger i 100%. Det vil bli gitt opplæring, kurs, utstyr, arbeidsklær og god lønn. Den som blir ansatt må ha god helse, være til å stole på, gjerne sjøvant og snakke norsk eller engelsk veldig bra. Kommunikasjon er viktig med tanke på sikkerhet.

Du finner mer informasjon om Mausund feltstasjon her: https://www.eider.no 

Dette er foreløpig et prosjekt som vil vare i 3 år. Men vi kan med sikkerhet si at problemet med marint plast/avfall ikke er løst om 3 år og prosjektet vil trolig videreføres. Det er Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Trøndelag og andre som finansierer prosjektet. Åfjord kommune har ikke noe med ansettelse eller drift av prosjektet å gjøre. Men kommunen støtter plastrydding med midler hvert år og er engasjert i problematikken rundt marint plast/avfall.
Er du eller noen du kjenner interessert i å vite mer om dette, ta kontakt med koordinator for klima og miljø i Åfjord kommune på mobil 417 30 707 eller mail arild.busch@afjord.kommune.no 

2023 © Roan frivilligsentral SA