Strandrydding i 2022 - informasjon om aksjonen

Frivilligsentralene i Åfjord inviterer også i år til plastryddeaksjoner i vassdrag og på strender i kommunen. Konteinere fra Fosen Renovasjon vil bli satt ut på ulike steder i kommunen, se mer nedenfor via lenke til informasjonsbrevet. Aksjonen vil pågå fra mai til oktober, med ekstra fokus i Strandryddeuka fra 8.-18.september.

Klikk på lenka for å finne mer informasjon om aksjonen: Strandrydding i Åfjord 2022 - brev til ulike aktører


På nettsidene til Hold Norge Rent finner du mye informasjon om ryddeaksjoner: https://holdnorgerent.no/

Aksjonen i Åfjord kommune er registrert på ryddenorge.no med aksjonskode c247. Klikk på denne lenka for å komme til aksjonssida:  

https://ryddenorge.no/aksjon/42469

Handelens miljøfond gjør en viktig innsats i kampen mot plast i naturen. Her er lenke til nettsidene deres: https://handelensmiljofond.no/ 

Handelens miljøfond har over flere år støttet aksjoner i Roan og Åfjord via Roan frivilligsentral. De bidrar med viktig støtte også i år.

2023 © Roan frivilligsentral SA