Strandrydding av elever ved Strand skole i Osen

Småskoletrinnet og mellomtrinnet ved Strand skole har engasjert seg i strandrydding i høst. Småtrinnet var torsdag 8.september på Sæter og ryddet. Dagen etter ryddet i strandområdet nedenfor skolen. Over 20 sekker ble resultatet. 19.september var mellomtrinnet på Buarøya og ryddet. Her var det heldigvis ikke så mye avfall, men resultatet ble likevel 7 sekker. Strandryddinga er et samarbeid med Roan frivilligsentral, som har fått tildelt midler til formålet fra Handelens miljøfond. Vi oppfordrer andre skoler til også å sette av tid til dette arbeidet. Prosjektperioden er ut oktober. Privatpersoner og lag og foreninger oppfordres også til å rydde på tampen av sesongen! Nedenfor noen bilder fra ryddinga til Strand skole.

Fra Buarøya
2023 © Roan frivilligsentral SA