Strandrydding - Kriterier for ferdig rydda strand

Plastforsøplingsproblemet er en av våre tids største miljøproblemer, og er et relativt nytt miljøproblem. Strandrydding er fortsatt nybrottsarbeid, og det har vært et behov for en felles ryddestandard som definerer når et område er ferdig ryddet. For første gang i Norge er det blitt laget slike ryddekriterier for rydding av plast. Kriteriene er spesifikt laget for Rydd Norge-programmet for å sikre at 40 prosent av Norges kyst og vassdrag ryddes for plast innen utgangen av 2023. Les mer om kriteriene nedenfor.

Her finner du lenke til kriteriene for "ferdig rydda" strand: 
Kriterier for ferdig rydda strand

Du kan også lese mer om temaet ved å klikke på denne lenka: https://handelensmiljofond.no/


2024 © Roan frivilligsentral SA