Strandryddeuka 11.-19.september

Hold Norge Rent inviterer til nasjonal ryddedugnad i perioden 11.-19.september. Roan frivilligsentral SA og Åfjord frivilligsentral har , sammen med Åfjord kommune, Handelens Miljøfond, Trøndelag fylkeskommune og Sparebank1 SMN, i sommer hatt fokus på problemet med marint avfall på våre øyer og strender, bl.a. med å tildele sommerjobber som strandrydder til ungdom. Fem ungdommer har i til sammen seks uker ryddet mye i lag med folk fra Mausund feltstasjon. Men det er helt sikkert mer å ta tak i. Sjekk i ditt nærmiljø om det er noe å rydde. Det står konteinere for marint avfall tre steder i kommunen: Fosen kysthavn på Bessaker, Roan havn og Guttelvik næringspark i Stoksund.

Slike konteinere finner du tre steder i kommunen: 
Fosen kysthavn på Bessaker, Roan havn og Guttelvik næringspark i Stoksund.

Det er Fosen Renovasjon som bidar med disse.

Der er merket med strandrydding:


2024 © Roan frivilligsentral SA