Strandryddeaksjon på Allmenningen i Roan

Roan frivilligsentral SA fekk etter søknad støtte frå Handelens miljøfond til strandrydding i Roan i 2019. Så langt har det blitt rydda rundt 60 kubikkmeter med avfall. Onsdag 28.og torsdag 29.august har ungdomstrinnet på Brandsfjord skole vore på Allmenningen og rydda to strender. Det var utruleg mykje avfall! Rundt 20 ungdommar rydda i 4-5 timar, og fylte opp ein 15 meter lang flytekai med plastavfall. Ungdommane og to vaksne overnatta på Jon-brygga, som vi fekk låne frå Roan seglforening. Mannskap frå Salmar fraktar torsdag ettermiddag avfallet inn til container på Roan havn. Takk til Salmar for bistand. Takk også til Thorleif Richardsen, Harald Erik Storslett og Kjell Arne Viken for god hjelp til frakting av både folk og avfall. Sjå bilete frå aksjonen nedanfor

Raud strek viser området vi rydda.


Vi var heldige med veret!


Avfallet blir heist ombord og transportert til container på Roan havn av båt frå Salmar-

Litt forfriskningar må til!

Besøk på butikken etter Jon Almenning.


Flere nyheter

#Like fin som før

Når vi er på ferie i Norge, deler vi på den vakre naturen vår, og Hold Norge Rent ønsker å motivere alle til å ta ansvar og rydde opp etter seg. For å nå ut med dette budskapet inviterer vi til dugnad under en felles fane: Når vi forlater naturen, skal den være #likefinsomfør. #likefinsomfør er et felles initiativ for å begrense forsøpling og bevare naturen. Prosjektet støttes av Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond. Kampanjen er en dugnad som alle kan bidra til.

Fosen Renovasjon IKS - viktig samarbeidspart for miljøet

Vi vil gjerne framsnakke Fosen Renovasjon IKS, en viktig samarbeidspart for frivilligsentralene i Åfjord kommune bl.a. i prosjektet "Rydding av vassdrag og strender i Åfjord kommune." Fosen Renovasjon IKS har plassert ut konteinere for strandrydding på Fosen kysthavn Bessaker, Roan havn og Guttelvik Næringspark i Stoksund. De arbeider hver dag for å hjelpe innbyggere og næringsliv med sikker henting og behandling av avfall. På sikt håper vi at strandrydding skal være unødvendig ved at plastavfall ikke havner i havet. Gå gjerne inn på den nye nettsida deres, se lenke nedenfor.

Strandrydderne for første periode på plass

Vi har nå tilsatt to strandryddere for første arbeidsperiode, 14.06.- 03.07 i prosjektet "Rydding av vassdrag og strender i Åfjord kommune". Første arbeidsdag gikk med til å skaffe rett arbeidsutstyr for jobben. Strandrydderne vil være i felten sammen med ansatte i Mausund feltstasjon. Ryddeområdet vil være nord for Bessaker i Åfjord kommune og til grense mot Flatanger kommune. Bildet over viser Einar Johan Jakobsen, en av de trofaste frivillige strandrydderne i Bessaker-området, på veg til land med fullasta båt.

Sommerjobb for ungdom

Vil du gjøre en forskjell i din kommune? Bli strandrydder i tre uker i sommer. I Åfjord kommune gjennomføres prosjektet «Rydding av plast i vassdrag og på strender» sommeren 2021.

Utstyrssentralen med sommerutstyr i drift

Da er utstyrshengeren med utstyr for vår/sommer/høst på plass i lagerhallen til Viken Supply på Roan. Besøksadresse er Eiansveien 58. Det er Sør-Roan grendelag v/ Morten Braseth som står for utlån av utstyr, se kontaktinfo nedenfor. De to utstyrshengerne med utstyr for alle årstider er finansiert slik med kr 100.000 i støtte fra hver: Roan (Åfjord)kommune, Trøndelag fylkeskommune og Barne-,ungdoms- og familidirektoratet.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2021 © Roan frivilligsentral SA