Strandryddeaksjon i 2020 - støtte frå Handelens Miljøfond

Roan frivilligsentral SA søkte også i 2019 om støtte til prosjektet "Strandrydding på øyer og strender i Roan" for 2020. I dag fekk vi gladmeldinga om at Handelens Miljøfond hadde tildelt oss det vi søkte om, kr. 99.000,-. Takk til Handelens Miljøfond for støtta! Nokre bilete nedanfor frå ryddinga i 2019 slik at vi kjem i "ryddemodus" frå nyåret av.

I dag tikka denne e-posten inn til oss frå Handelens Miljøfond:

"

Hei!
Etter en omfattende søknadsbehandling har Handelens Miljøfond gleden av å fortelle at dere får tilsagn om støtte til:

Prosjekt: Strandrydding på øyer og strender i Roan
Prosjekt-ID: 2-178

Organisasjon: Roan frivilligsentral SA

Beløp: 99 000 kr
Vær oppmerksom på at Handelens Miljøfond kan ha endret beløpet som tildeles i forhold til hva dere har søkt om. Eventuelle justeringer vil vi redgjøre for i prosjektkontrakten.
Enkelte søkere har søkt støtte til flere prosjekter. Dere får én mail pr. prosjektsøknad. Dere vil få tilsendt prosjektkontrakt i løpet av januar 2020. Frem til da behøver dere ikke foreta dere noe. Tildelingen forutsetter innlevert og godkjent slutt- eller delrapport på eventuelle tidligere tildelinger fra Handelens Miljøfond.
Midlene overføres som en gave uten mva.Lykke til med viktig arbeid for å redusere plastproblemet!

Med vennlig hilsen
Rasmus Hansson
Daglig leder
Handelens MiljøfondKontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2022 © Roan frivilligsentral SA