Statsskog går inn i "Hold Norge Rent"

Statskog vil styrke arbeidet mot forsøpling i naturen og går nå inn i organisasjonen «Hold Norge Rent». Dette skriver Statsskog på sine nettsider. Se mer informasjon nedenfor

Dette er en god nyhet, så vi sakser hele saken fra Statsskog sin nettside:

"Statskog har om lag 90 utleiehytter og 130 åpne buer og er landets største tilbyder av jakt og fiske. Statsforetaket har en særskilt oppgave med tilrettelegging for friluftsliv.

- Først og fremst gir dette fantastiske opplevelser og god folkehelse for hundretusener. Samtidig innebærer det en mulighet til å bidra med å redusere forsøplingen som i dag følger med friluftslivet. Her ønsker vi å utnytte kompetansen hos «Hold Norge Rent» for å bli bedre, sier administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien.

Statskog er grunneier på vegne av staten på en femtedel av Norges fastlandsareal. Selskapet har omfattende virksomhet innen eiendomsforvaltning og -utvikling, skogsdrift og friluftsopplevelser.

- Vi rapporterer etter den internasjonale standarden Global Reporting Initiative for å skjerpe bærekraften i vår forvaltning av norsk natur, sier Lien.

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Foreningen er bygget opp som en medlemsorganisasjon for bedrifter, kommuner, organisasjoner og andre aktører som ønsker å bidra til et rent Norge. 

- Vi har hatt et særlig sterkt fokus på marin forsøpling. Det er inspirerende at Statskog nå blir med på laget, fordi det er en solid samfunnsaktør med langsiktig perspektiv og kraft til å gjøre en forskjell. Med dette kan vi bli sterkere på arbeidet i skog og fjell, sier styreleder i «Hold Norge Rent», Asgeir Knudsen."

2024 © Roan frivilligsentral SA