Støtte fra Handelens miljøfond

Roan frivilligsentral SA er tildelt kr. 95.000,- i støtte fra Handelens miljøfond til aksjoner i 2019 mot marint avfall i våre nærområder. Bildet viser "plastuhyret" fra Roansutstillinga i 2018 i forbindelse med Fiskefestivalen på Bessaker. Utstillinga hadde fokus på marin forsøpling lokalt. Roansutstillinga fikk viktig støtte fra Roan frivilligsentral til tiltaket. I tillegg ble det lagt ned et stort dugnadsarbeid for å få til utstillinga.

Her er e-posten vi fikk fra Handelens miljøfond 13.02.2019:

"Etter en omfattende søknadsbehandling har Handelens Miljøfond
gleden av å fortelle at dere får tilsagn om støtte til:
Prosjekt:   Rydding av marint avfall, kr 95 000
Vær oppmerksom på at Handelens Miljøfond kan ha endret beløpet
som tildeles i forhold til hva dere har søkt om.  Dere vil få
 tilsendt en prosjektkontrakt. Lykke til med viktig arbeid for å
redusere plastproblemet! Midlene overføres som en gave uten mva.

Med vennlig hilsen/Best regards
 Eirik Oland
Handelens Miljøfond "

Her kan du gå inn på sidene til Handelens miljøfond for å lese mer:  https://handelensmiljofond.no/no


Flere nyheter

#Like fin som før

Når vi er på ferie i Norge, deler vi på den vakre naturen vår, og Hold Norge Rent ønsker å motivere alle til å ta ansvar og rydde opp etter seg. For å nå ut med dette budskapet inviterer vi til dugnad under en felles fane: Når vi forlater naturen, skal den være #likefinsomfør. #likefinsomfør er et felles initiativ for å begrense forsøpling og bevare naturen. Prosjektet støttes av Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond. Kampanjen er en dugnad som alle kan bidra til.

Fosen Renovasjon IKS - viktig samarbeidspart for miljøet

Vi vil gjerne framsnakke Fosen Renovasjon IKS, en viktig samarbeidspart for frivilligsentralene i Åfjord kommune bl.a. i prosjektet "Rydding av vassdrag og strender i Åfjord kommune." Fosen Renovasjon IKS har plassert ut konteinere for strandrydding på Fosen kysthavn Bessaker, Roan havn og Guttelvik Næringspark i Stoksund. De arbeider hver dag for å hjelpe innbyggere og næringsliv med sikker henting og behandling av avfall. På sikt håper vi at strandrydding skal være unødvendig ved at plastavfall ikke havner i havet. Gå gjerne inn på den nye nettsida deres, se lenke nedenfor.

Strandrydderne for første periode på plass

Vi har nå tilsatt to strandryddere for første arbeidsperiode, 14.06.- 03.07 i prosjektet "Rydding av vassdrag og strender i Åfjord kommune". Første arbeidsdag gikk med til å skaffe rett arbeidsutstyr for jobben. Strandrydderne vil være i felten sammen med ansatte i Mausund feltstasjon. Ryddeområdet vil være nord for Bessaker i Åfjord kommune og til grense mot Flatanger kommune. Bildet over viser Einar Johan Jakobsen, en av de trofaste frivillige strandrydderne i Bessaker-området, på veg til land med fullasta båt.

Sommerjobb for ungdom

Vil du gjøre en forskjell i din kommune? Bli strandrydder i tre uker i sommer. I Åfjord kommune gjennomføres prosjektet «Rydding av plast i vassdrag og på strender» sommeren 2021.

Utstyrssentralen med sommerutstyr i drift

Da er utstyrshengeren med utstyr for vår/sommer/høst på plass i lagerhallen til Viken Supply på Roan. Besøksadresse er Eiansveien 58. Det er Sør-Roan grendelag v/ Morten Braseth som står for utlån av utstyr, se kontaktinfo nedenfor. De to utstyrshengerne med utstyr for alle årstider er finansiert slik med kr 100.000 i støtte fra hver: Roan (Åfjord)kommune, Trøndelag fylkeskommune og Barne-,ungdoms- og familidirektoratet.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2021 © Roan frivilligsentral SA