Støtte fra Handelens miljøfond

Roan frivilligsentral SA er tildelt kr. 95.000,- i støtte fra Handelens miljøfond til aksjoner i 2019 mot marint avfall i våre nærområder. Bildet viser "plastuhyret" fra Roansutstillinga i 2018 i forbindelse med Fiskefestivalen på Bessaker. Utstillinga hadde fokus på marin forsøpling lokalt. Roansutstillinga fikk viktig støtte fra Roan frivilligsentral til tiltaket. I tillegg ble det lagt ned et stort dugnadsarbeid for å få til utstillinga.

Her er e-posten vi fikk fra Handelens miljøfond 13.02.2019:

"Etter en omfattende søknadsbehandling har Handelens Miljøfond
gleden av å fortelle at dere får tilsagn om støtte til:
Prosjekt:   Rydding av marint avfall, kr 95 000
Vær oppmerksom på at Handelens Miljøfond kan ha endret beløpet
som tildeles i forhold til hva dere har søkt om.  Dere vil få
 tilsendt en prosjektkontrakt. Lykke til med viktig arbeid for å
redusere plastproblemet! Midlene overføres som en gave uten mva.

Med vennlig hilsen/Best regards
 Eirik Oland
Handelens Miljøfond "

Her kan du gå inn på sidene til Handelens miljøfond for å lese mer:  https://handelensmiljofond.no/no


Flere nyheter

Eldre ut på middag - oppsamling

Det er midler igjen i prosjektet, så derfor inviterer Åfjord kommune på nytt til middag for eldre. Denne gangen blir middagen på Fosen fjordhotell i Åfjord. Middagsservering 17.00-21.00. Egenandel er kr. 100,- pr. person. Se mer informasjon og datoer og påmelding på plakaten nedenfor

Strandryddeaksjonen 2021- stor aktivitet av elever ved Brandsfjord skole

Mellomtrinnet ved Brandsfjord skole ryddet i Hopstadfjæra fredag 17.september i samarbeid med Roan frivilligsentral SA. Ungdomstrinnet ved skolen inngikk samarbeid med Mausund feltstasjon avd. Roan og Roan frivilligsentral. De ryddet på Aunøya utenfor Skjervøya 23.-24.september. Strandryddeaksjonene er muliggjort gjennom økonomisk støtte fra Handelens miljøfond tildelt Roan frivilligsentral etter søknad. Frivilligsentralen samarbeider med skolene, lag og foreninger og frivillige i lokalmiljøet om gjennomføring av aksjonene, og takker herved for miljøinnsatsen. Nedenfor finner du bilder fra de to aksjonene.

Meld deg som bøssebærer til årets TV-aksjon 24.oktober

Årets TV-aksjon arrangeres søndag 24.oktober. I Åfjord kommune har vi til sammen behov for 53 bøssebærere. Se nedenfor hvordan du kan melde deg som bøssebærer.

Statsskog går inn i "Hold Norge Rent"

Statskog vil styrke arbeidet mot forsøpling i naturen og går nå inn i organisasjonen «Hold Norge Rent». Dette skriver Statsskog på sine nettsider. Se mer informasjon nedenfor

TV-aksjonen 2021 - Barn, ikke brud

Årets TV-aksjon har som slagord: Barn, ikke brud. Innsamlede midler går til Plan International sitt arbeid mot barneekteskap.I mer enn 80 år har Plan jobbet for at alle barn skal ha like rettigheter. Organisasjonen jobber med de mest marginaliserte barna i verden. Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. Beskyttelse av barn er fundamentet for alt Plan gjør. Barneekteskap handler oftest om fattigdom, tradisjoner og manglende kunnskap, men det er en skadelig praksis som må bekjempes. Barn skal få være barn, og jenter skal ha like muligheter som gutter. Tiltak for å hindre barneekteskap er blant Plans viktigste oppgaver for å oppnå målet om å gi barn en bedre fremtid, med god helse og utdanning.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2021 © Roan frivilligsentral SA