Spørreundersøkelse om fritidsaktiviteter

I forbindelse med planlegging av aktiviteter for ulike aldersgrupper (barn/ungdom/voksne/eldre) i Roan frivilligsentral SA sitt område (gamle Roan kommune), ønsker vi å kartlegge hvilke fritidstilbud DU ønsker igangsatt. Denne kartlegginga vil gi frivilligsentralens styre et godt utgangspunkt for å planlegge og drive aktiviteter som er ønsket av befolkninga i samarbeid med lag og foreninger. Fyll ut spørreskjemaet nedenfor, trykk på send og skjemaet sendes til Roan frivilligsentral. Fint om du også avslutter med å skrive inn ditt postnummer, slik at styret kan se hvilket område interessen for ulike aktiviteter er størst.

Mine nåværende aktiviteter
Angi aktivitet og ukedager de foregår på
Angi aktivitet og ukedager de foregår på
Angi aktivitet og ukedager de foregår på
Kommende aktiviteter
Vi ser i utgangspunktet for oss at følgende aktiviteter kan være av interesse. Sett kryss ved de aktivitetene du kan tenke deg å delta på. Nederst fører du i tillegg opp aktiviteter du kan tenke deg å være med på og som ikke står på lista. Slik kan frivilligsentralen får oversikt over ønskede aktiviteter og dermed bedre planlegge for tida framover.
Egne aktiviteter
Jeg vil gjerne at denne aktivitet kan igangsettes
Jeg vil gjerne at denne aktivitet kan igangsettes
Jeg vil gjerne at denne aktivitet kan igangsettes
Jeg vil gjerne at denne aktivitet kan igangsettes
Send


2024 © Roan frivilligsentral SA