Sør-Roan grendalag - rapport om bruk av tildelte midlar frå Roan frivilligsentral SA

Sør-Roan grendelag fekk i styremøte 05.07.2018 tildelt kr. 60.000,- til dekning av kostnader til bygging av uteplatt med atkomstrampe for rullestol ved Husmorstua. Følgjande grunngjeving vart gitt: "Styret for Roan frivilligsentral SA ser det som viktig at det er egnede forsamlingshus i ulike deler av kommunen. Dette er en forutsetning for at folk kan møtes i ulike sammenhenger. Husmorstua har en variert bruk og fyller en viktig funksjon som forsamlingslokale og møteplass i lokalmiljøet."

                                                                                                                                                        Hongsand, 5.1.19


TILSKUDD FRA ROAN FRIVILLIGSENTRAL - RAPPORT OM GJENNOMFØRTE TILTAK
 

Sør-Roan grendalag

Beskriv kort gjennomføring av tiltaket (antall deltakere, oppslutning om tiltaket blant folk flest, positive/negative erfaringer m.m.)

Gjennomføringa av tiltaket gikk i hovedsak som planlagt.   Det er gravd nye fundament og bygd en terrasse på ca 40 m2. Kjøp av materialer, bygging av trapper (som også kan brukes til sitteplasser) og rampe for rullestol fra bakken opp til terrassen ble utsatt pga at det ble høst og dårlig forhold for utearbeid.  Arbeidet sluttføres våren 2019.
Bygging av terrasse var en del av en større oppussing.   Kjøkken ble ryddet og rundvasket. Gang og peisestue ble malt og noen møbler ble byttet ut.
Det var stor interesse blant befolkningen for å gi Husmorstua et løft. Lokalt er det et sterkt eierforhold til huset.   Folk flest har vist stor glede over å oppleve at det blir tatt vare på.  
Erfaringer fra høstens dugnader gjør at styret er positive til å fortsette arbeidet med renovering.  Skifte av vinduer, bygging av bod, sliping av gulv, ny inngangsdør og utvendig maling står på listen over planlagte tiltak

Regnskapsoversikt for tiltaket

Dugnadsarbeid 180 timer a kr. 150,-                     27.000,-

Regning Roan Bygg as, betalt 3.10.18                    17.837,-                    

Vurdering av tiltaket i forhold til målsetting/målgrupper/tidsplan

Tiltaket ble forsøkt gjennomført på tid.  Da høsten kom med dårlig forhold for utearbeid og travel tid bl.a. for snekkeren som var arbeidsleder, ble det besluttet å utsette bygging av trapper rundt terrassen og rullestolrampe.  Materialer kjøpes inn og arbeidet sluttføres i løpet av våren.  Dette arbeidet er beregnet å koste ca kr 15 000.

Else Sivertsen

leder

2023 © Roan frivilligsentral SA