Sommerklubb for barn og unge i Åfjord kommune

Roan kommune har gjennom mange år hatt et tilbud for barn og unge i deler av skolenes sommerferie kalt "Sommerklubben". Dette tiltaket videreføres i ny kommune i lag med lag og foreninger, bedrifter og enkeltpersoner. Roan frivilligsentral SA har deltatt i planlegginga av dette tiltaket, og to av andelshaverne i frivilligsentralen deltar i gjennomføringa av aktiviteter. Det er Roan grendalag med aktivteter med utgangspunkt på Utro-tunet og UL Fremad med aktivitetstilbud ved Straumsvatnet. Se mer info nedenfor.


2024 © Roan frivilligsentral SA