Sør-Roan grendalag - rapport om bruk av tildelte midlar frå Roan frivilligsentral SA

Sør-Roan grendelag fekk i styremøte 05.07.2018 tildelt kr. 60.000,- til dekning av kostnader til bygging av uteplatt med atkomstrampe for rullestol ved Husmorstua. Følgjande grunngjeving vart gitt: "Styret for Roan frivilligsentral SA ser det som viktig at det er egnede forsamlingshus i ulike deler av kommunen. Dette er en forutsetning for at folk kan møtes i ulike sammenhenger. Husmorstua har en variert bruk og fyller en viktig funksjon som forsamlingslokale og møteplass i lokalmiljøet."

                                                                                                                                                        Hongsand, 5.1.19


TILSKUDD FRA ROAN FRIVILLIGSENTRAL - RAPPORT OM GJENNOMFØRTE TILTAK
 

Sør-Roan grendalag

Beskriv kort gjennomføring av tiltaket (antall deltakere, oppslutning om tiltaket blant folk flest, positive/negative erfaringer m.m.)

Gjennomføringa av tiltaket gikk i hovedsak som planlagt.   Det er gravd nye fundament og bygd en terrasse på ca 40 m2. Kjøp av materialer, bygging av trapper (som også kan brukes til sitteplasser) og rampe for rullestol fra bakken opp til terrassen ble utsatt pga at det ble høst og dårlig forhold for utearbeid.  Arbeidet sluttføres våren 2019.
Bygging av terrasse var en del av en større oppussing.   Kjøkken ble ryddet og rundvasket. Gang og peisestue ble malt og noen møbler ble byttet ut.
Det var stor interesse blant befolkningen for å gi Husmorstua et løft. Lokalt er det et sterkt eierforhold til huset.   Folk flest har vist stor glede over å oppleve at det blir tatt vare på.  
Erfaringer fra høstens dugnader gjør at styret er positive til å fortsette arbeidet med renovering.  Skifte av vinduer, bygging av bod, sliping av gulv, ny inngangsdør og utvendig maling står på listen over planlagte tiltak

Regnskapsoversikt for tiltaket

Dugnadsarbeid 180 timer a kr. 150,-                     27.000,-

Regning Roan Bygg as, betalt 3.10.18                    17.837,-                    

Vurdering av tiltaket i forhold til målsetting/målgrupper/tidsplan

Tiltaket ble forsøkt gjennomført på tid.  Da høsten kom med dårlig forhold for utearbeid og travel tid bl.a. for snekkeren som var arbeidsleder, ble det besluttet å utsette bygging av trapper rundt terrassen og rullestolrampe.  Materialer kjøpes inn og arbeidet sluttføres i løpet av våren.  Dette arbeidet er beregnet å koste ca kr 15 000.

Else Sivertsen

leder

Flere nyheter

Eldre ut på middag - oppsamling

Det er midler igjen i prosjektet, så derfor inviterer Åfjord kommune på nytt til middag for eldre. Denne gangen blir middagen på Fosen fjordhotell i Åfjord. Middagsservering 17.00-21.00. Egenandel er kr. 100,- pr. person. Se mer informasjon og datoer og påmelding på plakaten nedenfor

Strandryddeaksjonen 2021- stor aktivitet av elever ved Brandsfjord skole

Mellomtrinnet ved Brandsfjord skole ryddet i Hopstadfjæra fredag 17.september i samarbeid med Roan frivilligsentral SA. Ungdomstrinnet ved skolen inngikk samarbeid med Mausund feltstasjon avd. Roan og Roan frivilligsentral. De ryddet på Aunøya utenfor Skjervøya 23.-24.september. Strandryddeaksjonene er muliggjort gjennom økonomisk støtte fra Handelens miljøfond tildelt Roan frivilligsentral etter søknad. Frivilligsentralen samarbeider med skolene, lag og foreninger og frivillige i lokalmiljøet om gjennomføring av aksjonene, og takker herved for miljøinnsatsen. Nedenfor finner du bilder fra de to aksjonene.

Meld deg som bøssebærer til årets TV-aksjon 24.oktober

Årets TV-aksjon arrangeres søndag 24.oktober. I Åfjord kommune har vi til sammen behov for 53 bøssebærere. Se nedenfor hvordan du kan melde deg som bøssebærer.

Statsskog går inn i "Hold Norge Rent"

Statskog vil styrke arbeidet mot forsøpling i naturen og går nå inn i organisasjonen «Hold Norge Rent». Dette skriver Statsskog på sine nettsider. Se mer informasjon nedenfor

TV-aksjonen 2021 - Barn, ikke brud

Årets TV-aksjon har som slagord: Barn, ikke brud. Innsamlede midler går til Plan International sitt arbeid mot barneekteskap.I mer enn 80 år har Plan jobbet for at alle barn skal ha like rettigheter. Organisasjonen jobber med de mest marginaliserte barna i verden. Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. Beskyttelse av barn er fundamentet for alt Plan gjør. Barneekteskap handler oftest om fattigdom, tradisjoner og manglende kunnskap, men det er en skadelig praksis som må bekjempes. Barn skal få være barn, og jenter skal ha like muligheter som gutter. Tiltak for å hindre barneekteskap er blant Plans viktigste oppgaver for å oppnå målet om å gi barn en bedre fremtid, med god helse og utdanning.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2021 © Roan frivilligsentral SA