Sør-Roan grendalag - rapport om bruk av tildelte midlar frå Roan frivilligsentral SA

Sør-Roan grendelag fekk i styremøte 05.07.2018 tildelt kr. 60.000,- til dekning av kostnader til bygging av uteplatt med atkomstrampe for rullestol ved Husmorstua. Følgjande grunngjeving vart gitt: "Styret for Roan frivilligsentral SA ser det som viktig at det er egnede forsamlingshus i ulike deler av kommunen. Dette er en forutsetning for at folk kan møtes i ulike sammenhenger. Husmorstua har en variert bruk og fyller en viktig funksjon som forsamlingslokale og møteplass i lokalmiljøet."

                                                                                                                                                        Hongsand, 5.1.19


TILSKUDD FRA ROAN FRIVILLIGSENTRAL - RAPPORT OM GJENNOMFØRTE TILTAK
 

Sør-Roan grendalag

Beskriv kort gjennomføring av tiltaket (antall deltakere, oppslutning om tiltaket blant folk flest, positive/negative erfaringer m.m.)

Gjennomføringa av tiltaket gikk i hovedsak som planlagt.   Det er gravd nye fundament og bygd en terrasse på ca 40 m2. Kjøp av materialer, bygging av trapper (som også kan brukes til sitteplasser) og rampe for rullestol fra bakken opp til terrassen ble utsatt pga at det ble høst og dårlig forhold for utearbeid.  Arbeidet sluttføres våren 2019.
Bygging av terrasse var en del av en større oppussing.   Kjøkken ble ryddet og rundvasket. Gang og peisestue ble malt og noen møbler ble byttet ut.
Det var stor interesse blant befolkningen for å gi Husmorstua et løft. Lokalt er det et sterkt eierforhold til huset.   Folk flest har vist stor glede over å oppleve at det blir tatt vare på.  
Erfaringer fra høstens dugnader gjør at styret er positive til å fortsette arbeidet med renovering.  Skifte av vinduer, bygging av bod, sliping av gulv, ny inngangsdør og utvendig maling står på listen over planlagte tiltak

Regnskapsoversikt for tiltaket

Dugnadsarbeid 180 timer a kr. 150,-                     27.000,-

Regning Roan Bygg as, betalt 3.10.18                    17.837,-                    

Vurdering av tiltaket i forhold til målsetting/målgrupper/tidsplan

Tiltaket ble forsøkt gjennomført på tid.  Da høsten kom med dårlig forhold for utearbeid og travel tid bl.a. for snekkeren som var arbeidsleder, ble det besluttet å utsette bygging av trapper rundt terrassen og rullestolrampe.  Materialer kjøpes inn og arbeidet sluttføres i løpet av våren.  Dette arbeidet er beregnet å koste ca kr 15 000.

Else Sivertsen

leder

Flere nyheter

#Like fin som før

Når vi er på ferie i Norge, deler vi på den vakre naturen vår, og Hold Norge Rent ønsker å motivere alle til å ta ansvar og rydde opp etter seg. For å nå ut med dette budskapet inviterer vi til dugnad under en felles fane: Når vi forlater naturen, skal den være #likefinsomfør. #likefinsomfør er et felles initiativ for å begrense forsøpling og bevare naturen. Prosjektet støttes av Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond. Kampanjen er en dugnad som alle kan bidra til.

Fosen Renovasjon IKS - viktig samarbeidspart for miljøet

Vi vil gjerne framsnakke Fosen Renovasjon IKS, en viktig samarbeidspart for frivilligsentralene i Åfjord kommune bl.a. i prosjektet "Rydding av vassdrag og strender i Åfjord kommune." Fosen Renovasjon IKS har plassert ut konteinere for strandrydding på Fosen kysthavn Bessaker, Roan havn og Guttelvik Næringspark i Stoksund. De arbeider hver dag for å hjelpe innbyggere og næringsliv med sikker henting og behandling av avfall. På sikt håper vi at strandrydding skal være unødvendig ved at plastavfall ikke havner i havet. Gå gjerne inn på den nye nettsida deres, se lenke nedenfor.

Strandrydderne for første periode på plass

Vi har nå tilsatt to strandryddere for første arbeidsperiode, 14.06.- 03.07 i prosjektet "Rydding av vassdrag og strender i Åfjord kommune". Første arbeidsdag gikk med til å skaffe rett arbeidsutstyr for jobben. Strandrydderne vil være i felten sammen med ansatte i Mausund feltstasjon. Ryddeområdet vil være nord for Bessaker i Åfjord kommune og til grense mot Flatanger kommune. Bildet over viser Einar Johan Jakobsen, en av de trofaste frivillige strandrydderne i Bessaker-området, på veg til land med fullasta båt.

Sommerjobb for ungdom

Vil du gjøre en forskjell i din kommune? Bli strandrydder i tre uker i sommer. I Åfjord kommune gjennomføres prosjektet «Rydding av plast i vassdrag og på strender» sommeren 2021.

Utstyrssentralen med sommerutstyr i drift

Da er utstyrshengeren med utstyr for vår/sommer/høst på plass i lagerhallen til Viken Supply på Roan. Besøksadresse er Eiansveien 58. Det er Sør-Roan grendelag v/ Morten Braseth som står for utlån av utstyr, se kontaktinfo nedenfor. De to utstyrshengerne med utstyr for alle årstider er finansiert slik med kr 100.000 i støtte fra hver: Roan (Åfjord)kommune, Trøndelag fylkeskommune og Barne-,ungdoms- og familidirektoratet.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2021 © Roan frivilligsentral SA