Rydding av plast i vassdrag og på strender i Åfjord kommune

Da er vi klare til å starte årets aksjon med rydding av plast i vassdrag og på strender i kommunen. I år har vi utvida aksjonen til også å gjelde rydding langs elver og bekker, for på denne måten å prøve å hindre plast i å nå havet. Årets aksjon er et samarbeid mellom Åfjord kommune, Åfjord frivilligsentral og Roan frivilligsentral SA. Plangruppa for aksjonen har invitert barnehager og skoler, landbruket, næringslivet og lag og foreninger til å delta i aksjonen. Den vil foregå fra 1.mai til 31.oktober. Konteinere til innsamla avfall finnes på Fosen kysthavn på Bessaker, Roan havn og Guttelvik næringspark i Stoksund. I tillegg kan innsamla plast leveres fra egen gateadresse på samme datoer som restavfall blir henta eller leveres på Åfjord miljøstasjon. Aksjonen samarbeider med Fosen Renovasjon og Mausund feltstasjon. Se mer informasjon nedenfor.


Du kan registrere dine funn i denne aksjonen  på ryddenorge.no: https://ryddenorge.no/aksjon/36906 . Her finner du også ytterligere informasjon om aksjonen, se eksempel i nedenstående bilde:

Sekker og hansker til ryddinga får du på følgende steder:

- E.Hopstads Enke på Bessaker
- Nærbutikken Brandsfjord
- Coop Marked Roan
-Joker Hongsand
- Åfjord frivilligsentral på Bakeriet
- Åfjord gjenvinningsstasjon
- Coop Marked Stoksund

Se ytterligere informasjon på sidene til Fosen Renovasjon her: https://fosenrenovasjon.no/strandrydding-fosen-2021/

Via denne lenka finner du info om Mausund feltstasjon og det arbeidet de gjør med rydding av marint avfall: https://www.eider.no/

Du kan også melde fra om områder du mener bør ryddes. Det gjør du når du er inne på https://ryddenorge.no/aksjon/36906  ved å trykke på den røde knappen Meld fra øverst til høyre på skjermen og legge inn nødvendige opplysninger og bilder, jfr. skjermbilde nedenfor:2024 © Roan frivilligsentral SA