Rydding av plast i vassdrag og på strender i Åfjord kommune

Da er vi klare til å starte årets aksjon med rydding av plast i vassdrag og på strender i kommunen. I år har vi utvida aksjonen til også å gjelde rydding langs elver og bekker, for på denne måten å prøve å hindre plast i å nå havet. Årets aksjon er et samarbeid mellom Åfjord kommune, Åfjord frivilligsentral og Roan frivilligsentral SA. Plangruppa for aksjonen har invitert barnehager og skoler, landbruket, næringslivet og lag og foreninger til å delta i aksjonen. Den vil foregå fra 1.mai til 31.oktober. Konteinere til innsamla avfall finnes på Fosen kysthavn på Bessaker, Roan havn og Guttelvik næringspark i Stoksund. I tillegg kan innsamla plast leveres fra egen gateadresse på samme datoer som restavfall blir henta eller leveres på Åfjord miljøstasjon. Aksjonen samarbeider med Fosen Renovasjon og Mausund feltstasjon. Se mer informasjon nedenfor.


Du kan registrere dine funn i denne aksjonen  på ryddenorge.no: https://ryddenorge.no/aksjon/36906 . Her finner du også ytterligere informasjon om aksjonen, se eksempel i nedenstående bilde:

Sekker og hansker til ryddinga får du på følgende steder:

- E.Hopstads Enke på Bessaker
- Nærbutikken Brandsfjord
- Coop Marked Roan
-Joker Hongsand
- Åfjord frivilligsentral på Bakeriet
- Åfjord gjenvinningsstasjon
- Coop Marked Stoksund

Se ytterligere informasjon på sidene til Fosen Renovasjon her: https://fosenrenovasjon.no/strandrydding-fosen-2021/

Via denne lenka finner du info om Mausund feltstasjon og det arbeidet de gjør med rydding av marint avfall: https://www.eider.no/

Du kan også melde fra om områder du mener bør ryddes. Det gjør du når du er inne på https://ryddenorge.no/aksjon/36906  ved å trykke på den røde knappen Meld fra øverst til høyre på skjermen og legge inn nødvendige opplysninger og bilder, jfr. skjermbilde nedenfor:Flere nyheter

Edit Piaf-kabaret på Bessaker

TV-aksjonen 2021 - hva er på gang i Åfjord kommune

Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 24.oktober. Da vil du få besøk på døra av bøssebærere. Skoler, barnehager og kommunale institusjoner har også arrangement på gang i forkant av selve aksjonsdagen på søndag. Se mer informasjon nedenfor.

Eldre ut på middag - oppsamling

Det er midler igjen i prosjektet, så derfor inviterer Åfjord kommune på nytt til middag for eldre. Denne gangen blir middagen på Fosen fjordhotell i Åfjord. Middagsservering 17.00-21.00. Egenandel er kr. 100,- pr. person. Se mer informasjon og datoer og påmelding på plakaten nedenfor

Strandryddeaksjonen 2021- stor aktivitet av elever ved Brandsfjord skole

Mellomtrinnet ved Brandsfjord skole ryddet i Hopstadfjæra fredag 17.september i samarbeid med Roan frivilligsentral SA. Ungdomstrinnet ved skolen inngikk samarbeid med Mausund feltstasjon avd. Roan og Roan frivilligsentral. De ryddet på Aunøya utenfor Skjervøya 23.-24.september. Strandryddeaksjonene er muliggjort gjennom økonomisk støtte fra Handelens miljøfond tildelt Roan frivilligsentral etter søknad. Frivilligsentralen samarbeider med skolene, lag og foreninger og frivillige i lokalmiljøet om gjennomføring av aksjonene, og takker herved for miljøinnsatsen. Nedenfor finner du bilder fra de to aksjonene.

Meld deg som bøssebærer til årets TV-aksjon 24.oktober

Årets TV-aksjon arrangeres søndag 24.oktober. I Åfjord kommune har vi til sammen behov for 53 bøssebærere. Se nedenfor hvordan du kan melde deg som bøssebærer.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2021 © Roan frivilligsentral SA