Rydding av plast i vassdrag og på strender i Åfjord kommune

Da er vi klare til å starte årets aksjon med rydding av plast i vassdrag og på strender i kommunen. I år har vi utvida aksjonen til også å gjelde rydding langs elver og bekker, for på denne måten å prøve å hindre plast i å nå havet. Årets aksjon er et samarbeid mellom Åfjord kommune, Åfjord frivilligsentral og Roan frivilligsentral SA. Plangruppa for aksjonen har invitert barnehager og skoler, landbruket, næringslivet og lag og foreninger til å delta i aksjonen. Den vil foregå fra 1.mai til 31.oktober. Konteinere til innsamla avfall finnes på Fosen kysthavn på Bessaker, Roan havn og Guttelvik næringspark i Stoksund. I tillegg kan innsamla plast leveres fra egen gateadresse på samme datoer som restavfall blir henta eller leveres på Åfjord miljøstasjon. Aksjonen samarbeider med Fosen Renovasjon og Mausund feltstasjon. Se mer informasjon nedenfor.


Du kan registrere dine funn i denne aksjonen  på ryddenorge.no: https://ryddenorge.no/aksjon/36906 . Her finner du også ytterligere informasjon om aksjonen, se eksempel i nedenstående bilde:

Sekker og hansker til ryddinga får du på følgende steder:

- E.Hopstads Enke på Bessaker
- Nærbutikken Brandsfjord
- Coop Marked Roan
-Joker Hongsand
- Åfjord frivilligsentral på Bakeriet
- Åfjord gjenvinningsstasjon
- Coop Marked Stoksund

Se ytterligere informasjon på sidene til Fosen Renovasjon her: https://fosenrenovasjon.no/strandrydding-fosen-2021/

Via denne lenka finner du info om Mausund feltstasjon og det arbeidet de gjør med rydding av marint avfall: https://www.eider.no/

Du kan også melde fra om områder du mener bør ryddes. Det gjør du når du er inne på https://ryddenorge.no/aksjon/36906  ved å trykke på den røde knappen Meld fra øverst til høyre på skjermen og legge inn nødvendige opplysninger og bilder, jfr. skjermbilde nedenfor:Flere nyheter

#Like fin som før

Når vi er på ferie i Norge, deler vi på den vakre naturen vår, og Hold Norge Rent ønsker å motivere alle til å ta ansvar og rydde opp etter seg. For å nå ut med dette budskapet inviterer vi til dugnad under en felles fane: Når vi forlater naturen, skal den være #likefinsomfør. #likefinsomfør er et felles initiativ for å begrense forsøpling og bevare naturen. Prosjektet støttes av Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond. Kampanjen er en dugnad som alle kan bidra til.

Fosen Renovasjon IKS - viktig samarbeidspart for miljøet

Vi vil gjerne framsnakke Fosen Renovasjon IKS, en viktig samarbeidspart for frivilligsentralene i Åfjord kommune bl.a. i prosjektet "Rydding av vassdrag og strender i Åfjord kommune." Fosen Renovasjon IKS har plassert ut konteinere for strandrydding på Fosen kysthavn Bessaker, Roan havn og Guttelvik Næringspark i Stoksund. De arbeider hver dag for å hjelpe innbyggere og næringsliv med sikker henting og behandling av avfall. På sikt håper vi at strandrydding skal være unødvendig ved at plastavfall ikke havner i havet. Gå gjerne inn på den nye nettsida deres, se lenke nedenfor.

Strandrydderne for første periode på plass

Vi har nå tilsatt to strandryddere for første arbeidsperiode, 14.06.- 03.07 i prosjektet "Rydding av vassdrag og strender i Åfjord kommune". Første arbeidsdag gikk med til å skaffe rett arbeidsutstyr for jobben. Strandrydderne vil være i felten sammen med ansatte i Mausund feltstasjon. Ryddeområdet vil være nord for Bessaker i Åfjord kommune og til grense mot Flatanger kommune. Bildet over viser Einar Johan Jakobsen, en av de trofaste frivillige strandrydderne i Bessaker-området, på veg til land med fullasta båt.

Sommerjobb for ungdom

Vil du gjøre en forskjell i din kommune? Bli strandrydder i tre uker i sommer. I Åfjord kommune gjennomføres prosjektet «Rydding av plast i vassdrag og på strender» sommeren 2021.

Utstyrssentralen med sommerutstyr i drift

Da er utstyrshengeren med utstyr for vår/sommer/høst på plass i lagerhallen til Viken Supply på Roan. Besøksadresse er Eiansveien 58. Det er Sør-Roan grendelag v/ Morten Braseth som står for utlån av utstyr, se kontaktinfo nedenfor. De to utstyrshengerne med utstyr for alle årstider er finansiert slik med kr 100.000 i støtte fra hver: Roan (Åfjord)kommune, Trøndelag fylkeskommune og Barne-,ungdoms- og familidirektoratet.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2021 © Roan frivilligsentral SA