Rustne Røster - rapport om gjennomførte tiltak

Visegruppa Rustne Røster fikk tildelt midler fra Roan frivilligsentral for bidra med måndelig sang og musikk for de eldre på Roan sykeheim . Nedenfor kan du lese rapporten fra Rustne Røster så langt.


                                                                                               Bessaker 31.01.2019

TILSKUDD FRA ROAN FRIVILLIGSENTRAL - RAPPORT OM GJENNOMFØRTE TILTAK
 (sendes Roan frivilligsentral seinest innen 3 måneder etter at tiltaket er gjennomført)

Beskriv kort gjennomføring av tiltaket (antall deltakere, oppslutning om tiltaket blant folk flest, positive/negative erfaringer m.m.)

Gruppa består av 10 personer som synger. I tillegg spiller gruppa på disse instrumentene: et trekkspill og to gitarer. Vi kom i gang litt senere enn opprinnelig planlagt. Vi har i 2018 hatt 4 framføringer: 2 på Roan sykeheim, 1 på samling for pårørendeforeninga for Roan sykeheim og 1 på julebordet for «Vi over 60» på kroa på Bessaker. Gruppa har blitt spurt om flere framføringer fra lag i kommunen, men vi har måttet takke nei til det i denne omgangen. Det har vært god oppslutning de gangene vi har opptrådt, og gruppa har fått gode tilbakemeldinger etter framføringene.

Regnskapsoversikt for tiltaket

Vi fikk kr. 14.700,- i støtte fra frivilligsentralen. Pr. 01.01.2019 har vi brukt kr. 1.747,- til innkjøp av sangpermer. Refusjon av skysskostnader er ikke utbetalt så langt.

Vurdering av tiltaket i forhold til målsetting/målgrupper/tidsplan

Sang og musikk skaper trivsel  og glede. Vi har blitt godt mottatt og har fått bare positive tilbakemeldinger på tiltaket. Rustne Røster skal først og fremst opptre for de som bur på sykeheimen/omsorgsboligene, men vi tar også andre oppdrag der målgruppa først og fremst er eldre.
 Vi kom litt seint i gang, men vil satse på ei framføring  i måneden på Roan sykeheim. Vi har også bedt de ansatte om hjelp til å planlegge et repertoar som de eldre ønsker. Vi legger alltid opp til allsang når vi opptrer. Det opplever vi blir satt pris på.

Sigurd Larssen

Musikalsk leder for Rustne Røster

2023 © Roan frivilligsentral SA