Rustne Røster på sjukeheimen

Rustne Røster hadde tysdag 4.juni den siste framføringa på sjukeheimen før sommaren. Vi hadde lagt opp til ein del kjente melodiar frå 50-, 60- og 70-talet. Dette slo godt an, og publikum song med. Vi kjem tilbake utpå hausten. Rustne Røster er andelshavar i Roan frivilligsentral SA og har fått støtte frå sentralen til å gjennomføre desse besøka på sjukeheimen. Nedanfor bilete frå daglegstova på sjukeheimen.

Roan sjukeheim er ein livsgledeheim. Denne plakaten hang i gangen.


2019 © Roan frivilligsentral SA