Rustne Røster - rapport om gjennomførte tiltak

Visegruppa Rustne Røster fikk tildelt midler fra Roan frivilligsentral for bidra med måndelig sang og musikk for de eldre på Roan sykeheim . Nedenfor kan du lese rapporten fra Rustne Røster så langt.


                                                                                               Bessaker 31.01.2019

TILSKUDD FRA ROAN FRIVILLIGSENTRAL - RAPPORT OM GJENNOMFØRTE TILTAK
 (sendes Roan frivilligsentral seinest innen 3 måneder etter at tiltaket er gjennomført)

Beskriv kort gjennomføring av tiltaket (antall deltakere, oppslutning om tiltaket blant folk flest, positive/negative erfaringer m.m.)

Gruppa består av 10 personer som synger. I tillegg spiller gruppa på disse instrumentene: et trekkspill og to gitarer. Vi kom i gang litt senere enn opprinnelig planlagt. Vi har i 2018 hatt 4 framføringer: 2 på Roan sykeheim, 1 på samling for pårørendeforeninga for Roan sykeheim og 1 på julebordet for «Vi over 60» på kroa på Bessaker. Gruppa har blitt spurt om flere framføringer fra lag i kommunen, men vi har måttet takke nei til det i denne omgangen. Det har vært god oppslutning de gangene vi har opptrådt, og gruppa har fått gode tilbakemeldinger etter framføringene.

Regnskapsoversikt for tiltaket

Vi fikk kr. 14.700,- i støtte fra frivilligsentralen. Pr. 01.01.2019 har vi brukt kr. 1.747,- til innkjøp av sangpermer. Refusjon av skysskostnader er ikke utbetalt så langt.

Vurdering av tiltaket i forhold til målsetting/målgrupper/tidsplan

Sang og musikk skaper trivsel  og glede. Vi har blitt godt mottatt og har fått bare positive tilbakemeldinger på tiltaket. Rustne Røster skal først og fremst opptre for de som bur på sykeheimen/omsorgsboligene, men vi tar også andre oppdrag der målgruppa først og fremst er eldre.
 Vi kom litt seint i gang, men vil satse på ei framføring  i måneden på Roan sykeheim. Vi har også bedt de ansatte om hjelp til å planlegge et repertoar som de eldre ønsker. Vi legger alltid opp til allsang når vi opptrer. Det opplever vi blir satt pris på.

Sigurd Larssen

Musikalsk leder for Rustne Røster

Flere nyheter

Eldre ut på middag - oppsamling

Det er midler igjen i prosjektet, så derfor inviterer Åfjord kommune på nytt til middag for eldre. Denne gangen blir middagen på Fosen fjordhotell i Åfjord. Middagsservering 17.00-21.00. Egenandel er kr. 100,- pr. person. Se mer informasjon og datoer og påmelding på plakaten nedenfor

Strandryddeaksjonen 2021- stor aktivitet av elever ved Brandsfjord skole

Mellomtrinnet ved Brandsfjord skole ryddet i Hopstadfjæra fredag 17.september i samarbeid med Roan frivilligsentral SA. Ungdomstrinnet ved skolen inngikk samarbeid med Mausund feltstasjon avd. Roan og Roan frivilligsentral. De ryddet på Aunøya utenfor Skjervøya 23.-24.september. Strandryddeaksjonene er muliggjort gjennom økonomisk støtte fra Handelens miljøfond tildelt Roan frivilligsentral etter søknad. Frivilligsentralen samarbeider med skolene, lag og foreninger og frivillige i lokalmiljøet om gjennomføring av aksjonene, og takker herved for miljøinnsatsen. Nedenfor finner du bilder fra de to aksjonene.

Meld deg som bøssebærer til årets TV-aksjon 24.oktober

Årets TV-aksjon arrangeres søndag 24.oktober. I Åfjord kommune har vi til sammen behov for 53 bøssebærere. Se nedenfor hvordan du kan melde deg som bøssebærer.

Statsskog går inn i "Hold Norge Rent"

Statskog vil styrke arbeidet mot forsøpling i naturen og går nå inn i organisasjonen «Hold Norge Rent». Dette skriver Statsskog på sine nettsider. Se mer informasjon nedenfor

TV-aksjonen 2021 - Barn, ikke brud

Årets TV-aksjon har som slagord: Barn, ikke brud. Innsamlede midler går til Plan International sitt arbeid mot barneekteskap.I mer enn 80 år har Plan jobbet for at alle barn skal ha like rettigheter. Organisasjonen jobber med de mest marginaliserte barna i verden. Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. Beskyttelse av barn er fundamentet for alt Plan gjør. Barneekteskap handler oftest om fattigdom, tradisjoner og manglende kunnskap, men det er en skadelig praksis som må bekjempes. Barn skal få være barn, og jenter skal ha like muligheter som gutter. Tiltak for å hindre barneekteskap er blant Plans viktigste oppgaver for å oppnå målet om å gi barn en bedre fremtid, med god helse og utdanning.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2021 © Roan frivilligsentral SA