Rustne Røster - rapport om gjennomførte tiltak

Visegruppa Rustne Røster fikk tildelt midler fra Roan frivilligsentral for bidra med måndelig sang og musikk for de eldre på Roan sykeheim . Nedenfor kan du lese rapporten fra Rustne Røster så langt.


                                                                                               Bessaker 31.01.2019

TILSKUDD FRA ROAN FRIVILLIGSENTRAL - RAPPORT OM GJENNOMFØRTE TILTAK
 (sendes Roan frivilligsentral seinest innen 3 måneder etter at tiltaket er gjennomført)

Beskriv kort gjennomføring av tiltaket (antall deltakere, oppslutning om tiltaket blant folk flest, positive/negative erfaringer m.m.)

Gruppa består av 10 personer som synger. I tillegg spiller gruppa på disse instrumentene: et trekkspill og to gitarer. Vi kom i gang litt senere enn opprinnelig planlagt. Vi har i 2018 hatt 4 framføringer: 2 på Roan sykeheim, 1 på samling for pårørendeforeninga for Roan sykeheim og 1 på julebordet for «Vi over 60» på kroa på Bessaker. Gruppa har blitt spurt om flere framføringer fra lag i kommunen, men vi har måttet takke nei til det i denne omgangen. Det har vært god oppslutning de gangene vi har opptrådt, og gruppa har fått gode tilbakemeldinger etter framføringene.

Regnskapsoversikt for tiltaket

Vi fikk kr. 14.700,- i støtte fra frivilligsentralen. Pr. 01.01.2019 har vi brukt kr. 1.747,- til innkjøp av sangpermer. Refusjon av skysskostnader er ikke utbetalt så langt.

Vurdering av tiltaket i forhold til målsetting/målgrupper/tidsplan

Sang og musikk skaper trivsel  og glede. Vi har blitt godt mottatt og har fått bare positive tilbakemeldinger på tiltaket. Rustne Røster skal først og fremst opptre for de som bur på sykeheimen/omsorgsboligene, men vi tar også andre oppdrag der målgruppa først og fremst er eldre.
 Vi kom litt seint i gang, men vil satse på ei framføring  i måneden på Roan sykeheim. Vi har også bedt de ansatte om hjelp til å planlegge et repertoar som de eldre ønsker. Vi legger alltid opp til allsang når vi opptrer. Det opplever vi blir satt pris på.

Sigurd Larssen

Musikalsk leder for Rustne Røster

Flere nyheter

#Like fin som før

Når vi er på ferie i Norge, deler vi på den vakre naturen vår, og Hold Norge Rent ønsker å motivere alle til å ta ansvar og rydde opp etter seg. For å nå ut med dette budskapet inviterer vi til dugnad under en felles fane: Når vi forlater naturen, skal den være #likefinsomfør. #likefinsomfør er et felles initiativ for å begrense forsøpling og bevare naturen. Prosjektet støttes av Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond. Kampanjen er en dugnad som alle kan bidra til.

Fosen Renovasjon IKS - viktig samarbeidspart for miljøet

Vi vil gjerne framsnakke Fosen Renovasjon IKS, en viktig samarbeidspart for frivilligsentralene i Åfjord kommune bl.a. i prosjektet "Rydding av vassdrag og strender i Åfjord kommune." Fosen Renovasjon IKS har plassert ut konteinere for strandrydding på Fosen kysthavn Bessaker, Roan havn og Guttelvik Næringspark i Stoksund. De arbeider hver dag for å hjelpe innbyggere og næringsliv med sikker henting og behandling av avfall. På sikt håper vi at strandrydding skal være unødvendig ved at plastavfall ikke havner i havet. Gå gjerne inn på den nye nettsida deres, se lenke nedenfor.

Strandrydderne for første periode på plass

Vi har nå tilsatt to strandryddere for første arbeidsperiode, 14.06.- 03.07 i prosjektet "Rydding av vassdrag og strender i Åfjord kommune". Første arbeidsdag gikk med til å skaffe rett arbeidsutstyr for jobben. Strandrydderne vil være i felten sammen med ansatte i Mausund feltstasjon. Ryddeområdet vil være nord for Bessaker i Åfjord kommune og til grense mot Flatanger kommune. Bildet over viser Einar Johan Jakobsen, en av de trofaste frivillige strandrydderne i Bessaker-området, på veg til land med fullasta båt.

Sommerjobb for ungdom

Vil du gjøre en forskjell i din kommune? Bli strandrydder i tre uker i sommer. I Åfjord kommune gjennomføres prosjektet «Rydding av plast i vassdrag og på strender» sommeren 2021.

Utstyrssentralen med sommerutstyr i drift

Da er utstyrshengeren med utstyr for vår/sommer/høst på plass i lagerhallen til Viken Supply på Roan. Besøksadresse er Eiansveien 58. Det er Sør-Roan grendelag v/ Morten Braseth som står for utlån av utstyr, se kontaktinfo nedenfor. De to utstyrshengerne med utstyr for alle årstider er finansiert slik med kr 100.000 i støtte fra hver: Roan (Åfjord)kommune, Trøndelag fylkeskommune og Barne-,ungdoms- og familidirektoratet.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2021 © Roan frivilligsentral SA