Roan idrettslag: Rapport om bruk av tilskott frå Roan frivilligsentral SA

Roan idrettslag søkte om tilskott til å byggje ein gapahuk nær skihytta til laget på Langløftet. Dei søkte om kr. 35.000,-, og det vart innvilga. Her kan du lese rapporten frå laget og sjå bilete av gapahuken.
 • Grunnarbeid, graving og fylling av tomt er gjort av Roan Maskin som sponsorarbeide.

 • Materialer er kjøpt som precut byggesett fra Fosenhytta AS.

 • Oppsetting av Gapahuken er gjort etter tilbudspris fra Øverdal og By Byggsrvice AS.

 • Dugnadsarbeid med toppdekke i tomt før støyping av gulv, beising ut- og innvendig i gapahuken og ordning av sittebenker.

 • Dugnadsarbeid med drenering ut fra tomteområdet. Både maskin og arbeid.

 • Har fått mange positive spørsmål og tilbakemeldinger etter at byggingen startet.

 • Fikk også mange med som sponsorer og med bra økonomisk støtte.

 • Regnskapsoversikt for tiltaket

  Utgifter:

  Gapahuk + oppsett + gulv/isolasjon/betong            kr 220.000,-

  Grus og pukk                            kr     7.325,-

  Beis, maleutstyr                            kr     3.732,-

  Utstyr til sittebenker                        kr     1.886,-

  Skilt med navn på alle sponsorer                kr     1.078,-

                                                            -------------------

                          Sum:            kr 234.021,-

                          ======================

  Finansiert med:

  Sponsorbidrag (inkl Roan Frivilligsentral)            kr  96.000,-

  Egenkapital                                kr 138.021,-

                                      ----------------

                          Sum:            kr 234.021,-

                          ======================

  I tillegg kommer gratis arbeid og masse fra Roan Maskin som kan verdsettes til ca 10.000,- samt gratis maskinarbeid i ca 6 timer fra privat maskineier. Dette påvirker da ikke hverken inntekt eller ugiftsside.


  Vurdering av tiltaket i forhold til målsetting/målgrupper/tidsplan

  • I fohold til målsettingen tror vi at dette vil være et godt bidrag til økt bruk av området både til fritidsaktiviteter og til bruk ved arrangementer i lysløypa og aktivitetsbakken.


   • Tidsplana sprakk noe for oss, mest på grunn av dårlig vær på slutten i forhold til beising og taktekking. Ferdigstilling ble tidlig i november.  • Dato/underskrift

   25.11.2018

   For Roan Idrettslag

   Thore Strøm

   (sign)

2023 © Roan frivilligsentral SA