Roan idrettslag: Rapport om bruk av tilskott frå Roan frivilligsentral SA

Roan idrettslag søkte om tilskott til å byggje ein gapahuk nær skihytta til laget på Langløftet. Dei søkte om kr. 35.000,-, og det vart innvilga. Her kan du lese rapporten frå laget og sjå bilete av gapahuken.
 • Grunnarbeid, graving og fylling av tomt er gjort av Roan Maskin som sponsorarbeide.

 • Materialer er kjøpt som precut byggesett fra Fosenhytta AS.

 • Oppsetting av Gapahuken er gjort etter tilbudspris fra Øverdal og By Byggsrvice AS.

 • Dugnadsarbeid med toppdekke i tomt før støyping av gulv, beising ut- og innvendig i gapahuken og ordning av sittebenker.

 • Dugnadsarbeid med drenering ut fra tomteområdet. Både maskin og arbeid.

 • Har fått mange positive spørsmål og tilbakemeldinger etter at byggingen startet.

 • Fikk også mange med som sponsorer og med bra økonomisk støtte.

 • Regnskapsoversikt for tiltaket

  Utgifter:

  Gapahuk + oppsett + gulv/isolasjon/betong            kr 220.000,-

  Grus og pukk                            kr     7.325,-

  Beis, maleutstyr                            kr     3.732,-

  Utstyr til sittebenker                        kr     1.886,-

  Skilt med navn på alle sponsorer                kr     1.078,-

                                                            -------------------

                          Sum:            kr 234.021,-

                          ======================

  Finansiert med:

  Sponsorbidrag (inkl Roan Frivilligsentral)            kr  96.000,-

  Egenkapital                                kr 138.021,-

                                      ----------------

                          Sum:            kr 234.021,-

                          ======================

  I tillegg kommer gratis arbeid og masse fra Roan Maskin som kan verdsettes til ca 10.000,- samt gratis maskinarbeid i ca 6 timer fra privat maskineier. Dette påvirker da ikke hverken inntekt eller ugiftsside.


  Vurdering av tiltaket i forhold til målsetting/målgrupper/tidsplan

  • I fohold til målsettingen tror vi at dette vil være et godt bidrag til økt bruk av området både til fritidsaktiviteter og til bruk ved arrangementer i lysløypa og aktivitetsbakken.


   • Tidsplana sprakk noe for oss, mest på grunn av dårlig vær på slutten i forhold til beising og taktekking. Ferdigstilling ble tidlig i november.  • Dato/underskrift

   25.11.2018

   For Roan Idrettslag

   Thore Strøm

   (sign)

Flere nyheter

Eldre ut på middag - oppsamling

Det er midler igjen i prosjektet, så derfor inviterer Åfjord kommune på nytt til middag for eldre. Denne gangen blir middagen på Fosen fjordhotell i Åfjord. Middagsservering 17.00-21.00. Egenandel er kr. 100,- pr. person. Se mer informasjon og datoer og påmelding på plakaten nedenfor

Strandryddeaksjonen 2021- stor aktivitet av elever ved Brandsfjord skole

Mellomtrinnet ved Brandsfjord skole ryddet i Hopstadfjæra fredag 17.september i samarbeid med Roan frivilligsentral SA. Ungdomstrinnet ved skolen inngikk samarbeid med Mausund feltstasjon avd. Roan og Roan frivilligsentral. De ryddet på Aunøya utenfor Skjervøya 23.-24.september. Strandryddeaksjonene er muliggjort gjennom økonomisk støtte fra Handelens miljøfond tildelt Roan frivilligsentral etter søknad. Frivilligsentralen samarbeider med skolene, lag og foreninger og frivillige i lokalmiljøet om gjennomføring av aksjonene, og takker herved for miljøinnsatsen. Nedenfor finner du bilder fra de to aksjonene.

Meld deg som bøssebærer til årets TV-aksjon 24.oktober

Årets TV-aksjon arrangeres søndag 24.oktober. I Åfjord kommune har vi til sammen behov for 53 bøssebærere. Se nedenfor hvordan du kan melde deg som bøssebærer.

Statsskog går inn i "Hold Norge Rent"

Statskog vil styrke arbeidet mot forsøpling i naturen og går nå inn i organisasjonen «Hold Norge Rent». Dette skriver Statsskog på sine nettsider. Se mer informasjon nedenfor

TV-aksjonen 2021 - Barn, ikke brud

Årets TV-aksjon har som slagord: Barn, ikke brud. Innsamlede midler går til Plan International sitt arbeid mot barneekteskap.I mer enn 80 år har Plan jobbet for at alle barn skal ha like rettigheter. Organisasjonen jobber med de mest marginaliserte barna i verden. Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. Beskyttelse av barn er fundamentet for alt Plan gjør. Barneekteskap handler oftest om fattigdom, tradisjoner og manglende kunnskap, men det er en skadelig praksis som må bekjempes. Barn skal få være barn, og jenter skal ha like muligheter som gutter. Tiltak for å hindre barneekteskap er blant Plans viktigste oppgaver for å oppnå målet om å gi barn en bedre fremtid, med god helse og utdanning.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2021 © Roan frivilligsentral SA