Roan idrettslag: Rapport om bruk av tilskott frå Roan frivilligsentral SA

Roan idrettslag søkte om tilskott til å byggje ein gapahuk nær skihytta til laget på Langløftet. Dei søkte om kr. 35.000,-, og det vart innvilga. Her kan du lese rapporten frå laget og sjå bilete av gapahuken.
 • Grunnarbeid, graving og fylling av tomt er gjort av Roan Maskin som sponsorarbeide.

 • Materialer er kjøpt som precut byggesett fra Fosenhytta AS.

 • Oppsetting av Gapahuken er gjort etter tilbudspris fra Øverdal og By Byggsrvice AS.

 • Dugnadsarbeid med toppdekke i tomt før støyping av gulv, beising ut- og innvendig i gapahuken og ordning av sittebenker.

 • Dugnadsarbeid med drenering ut fra tomteområdet. Både maskin og arbeid.

 • Har fått mange positive spørsmål og tilbakemeldinger etter at byggingen startet.

 • Fikk også mange med som sponsorer og med bra økonomisk støtte.

 • Regnskapsoversikt for tiltaket

  Utgifter:

  Gapahuk + oppsett + gulv/isolasjon/betong            kr 220.000,-

  Grus og pukk                            kr     7.325,-

  Beis, maleutstyr                            kr     3.732,-

  Utstyr til sittebenker                        kr     1.886,-

  Skilt med navn på alle sponsorer                kr     1.078,-

                                                            -------------------

                          Sum:            kr 234.021,-

                          ======================

  Finansiert med:

  Sponsorbidrag (inkl Roan Frivilligsentral)            kr  96.000,-

  Egenkapital                                kr 138.021,-

                                      ----------------

                          Sum:            kr 234.021,-

                          ======================

  I tillegg kommer gratis arbeid og masse fra Roan Maskin som kan verdsettes til ca 10.000,- samt gratis maskinarbeid i ca 6 timer fra privat maskineier. Dette påvirker da ikke hverken inntekt eller ugiftsside.


  Vurdering av tiltaket i forhold til målsetting/målgrupper/tidsplan

  • I fohold til målsettingen tror vi at dette vil være et godt bidrag til økt bruk av området både til fritidsaktiviteter og til bruk ved arrangementer i lysløypa og aktivitetsbakken.


   • Tidsplana sprakk noe for oss, mest på grunn av dårlig vær på slutten i forhold til beising og taktekking. Ferdigstilling ble tidlig i november.  • Dato/underskrift

   25.11.2018

   For Roan Idrettslag

   Thore Strøm

   (sign)

Flere nyheter

#Like fin som før

Når vi er på ferie i Norge, deler vi på den vakre naturen vår, og Hold Norge Rent ønsker å motivere alle til å ta ansvar og rydde opp etter seg. For å nå ut med dette budskapet inviterer vi til dugnad under en felles fane: Når vi forlater naturen, skal den være #likefinsomfør. #likefinsomfør er et felles initiativ for å begrense forsøpling og bevare naturen. Prosjektet støttes av Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond. Kampanjen er en dugnad som alle kan bidra til.

Fosen Renovasjon IKS - viktig samarbeidspart for miljøet

Vi vil gjerne framsnakke Fosen Renovasjon IKS, en viktig samarbeidspart for frivilligsentralene i Åfjord kommune bl.a. i prosjektet "Rydding av vassdrag og strender i Åfjord kommune." Fosen Renovasjon IKS har plassert ut konteinere for strandrydding på Fosen kysthavn Bessaker, Roan havn og Guttelvik Næringspark i Stoksund. De arbeider hver dag for å hjelpe innbyggere og næringsliv med sikker henting og behandling av avfall. På sikt håper vi at strandrydding skal være unødvendig ved at plastavfall ikke havner i havet. Gå gjerne inn på den nye nettsida deres, se lenke nedenfor.

Strandrydderne for første periode på plass

Vi har nå tilsatt to strandryddere for første arbeidsperiode, 14.06.- 03.07 i prosjektet "Rydding av vassdrag og strender i Åfjord kommune". Første arbeidsdag gikk med til å skaffe rett arbeidsutstyr for jobben. Strandrydderne vil være i felten sammen med ansatte i Mausund feltstasjon. Ryddeområdet vil være nord for Bessaker i Åfjord kommune og til grense mot Flatanger kommune. Bildet over viser Einar Johan Jakobsen, en av de trofaste frivillige strandrydderne i Bessaker-området, på veg til land med fullasta båt.

Sommerjobb for ungdom

Vil du gjøre en forskjell i din kommune? Bli strandrydder i tre uker i sommer. I Åfjord kommune gjennomføres prosjektet «Rydding av plast i vassdrag og på strender» sommeren 2021.

Utstyrssentralen med sommerutstyr i drift

Da er utstyrshengeren med utstyr for vår/sommer/høst på plass i lagerhallen til Viken Supply på Roan. Besøksadresse er Eiansveien 58. Det er Sør-Roan grendelag v/ Morten Braseth som står for utlån av utstyr, se kontaktinfo nedenfor. De to utstyrshengerne med utstyr for alle årstider er finansiert slik med kr 100.000 i støtte fra hver: Roan (Åfjord)kommune, Trøndelag fylkeskommune og Barne-,ungdoms- og familidirektoratet.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2021 © Roan frivilligsentral SA