Rapport Roansutstillinga 2018

Roansutstillinga 2018 v/ Fiskefestivalen på Bessaker fikk kr. 13.000,- i støtte til utstillinga i 2018. Nedenfor kan du lese rapporten fra utstillingskomiteen.

Roansutstillinga 2018 hadde tittelen «Blått hav så langt du ser………»

Målsetting: 
 Gjennom utstillinga vise
a)hvor mye plast det er i havet
b)hvordan det påvirker miljøet
c) hvilke typer avfall som flyter omkring i havet og til slutt havner på våre strender

Hva ønsket vi å formidle ved utstillinga? 
Vise ulike sider av plastavfallsproblemet i våre nærområder gjennom  forskjellige typer avfall tematisert på stands langs veien i Bessakerbukta. I tillegg montere  en bildeutstilling og to «søppelskulpturer». Den ene skulpturen, en søppeldrage, var 3,5 meter høg og om lag 9 meter lang.

Resultat:
Utstillingsåpninga var på festivallørdagen 14.juli kl. 12.00 ved talsperson for Grønn Ungdom, Ola Eian, med røtter fra Roan og Osen. Ved åpningen var det anslagsvis mellom 70-80 mennesker tilstede. I løpet av festivalhelga var det mange besøkende som var i dialog med utstillingskomiteen. Mye informasjon ble utvekslet og mange ideer formidlet.
Utstillingen fikk oppmerksomhet i lokalavisa Fosna-Folket.
Utstillingskomiteen og festivalstyret mener helt klart at utstillingen var vellykket, selv om man kunne ønsket seg oppmerksomhet fra nasjonale og regionale media i tillegg til lokalavisa.

Tidsbruk:
Innsamling/inntransport av avfall 2017/2018:  100 timer
Oppsett av utstilling:                                               230 timer
Nedtaking av utstilling:                                             32 timer
Totalt antall timeverk:                                             362 timer

Dette er et forsiktig anslag på tidsforbruk.
Bruk av båt til inntransport av avfall, privat verktøy, skruer og spiker er ikke med i oppsettet.

Kostnader Roansutstillinga 2018:
Sats og Trykk as, plakater, banner, bilder :                         kr.  8.375,-
Andel Sørmeland lyd, stipulert:                                            kr.  2.000,-
Utlegg Hild Anne Ås: lim, netting, annet materiell:           kr.      991,-
Sum utlegg:                                                                             kr.11.366,-

Midtre Namdal Avfallsselskap leverte og hentet en kontainer med materiell fra utstillinga etter at den var tatt ned.

Ida Basmo Pettersen

festivalsjef

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2022 © Roan frivilligsentral SA