Rapport Roansutstillinga 2018

Roansutstillinga 2018 v/ Fiskefestivalen på Bessaker fikk kr. 13.000,- i støtte til utstillinga i 2018. Nedenfor kan du lese rapporten fra utstillingskomiteen.

Roansutstillinga 2018 hadde tittelen «Blått hav så langt du ser………»

Målsetting: 
 Gjennom utstillinga vise
a)hvor mye plast det er i havet
b)hvordan det påvirker miljøet
c) hvilke typer avfall som flyter omkring i havet og til slutt havner på våre strender

Hva ønsket vi å formidle ved utstillinga? 
Vise ulike sider av plastavfallsproblemet i våre nærområder gjennom  forskjellige typer avfall tematisert på stands langs veien i Bessakerbukta. I tillegg montere  en bildeutstilling og to «søppelskulpturer». Den ene skulpturen, en søppeldrage, var 3,5 meter høg og om lag 9 meter lang.

Resultat:
Utstillingsåpninga var på festivallørdagen 14.juli kl. 12.00 ved talsperson for Grønn Ungdom, Ola Eian, med røtter fra Roan og Osen. Ved åpningen var det anslagsvis mellom 70-80 mennesker tilstede. I løpet av festivalhelga var det mange besøkende som var i dialog med utstillingskomiteen. Mye informasjon ble utvekslet og mange ideer formidlet.
Utstillingen fikk oppmerksomhet i lokalavisa Fosna-Folket.
Utstillingskomiteen og festivalstyret mener helt klart at utstillingen var vellykket, selv om man kunne ønsket seg oppmerksomhet fra nasjonale og regionale media i tillegg til lokalavisa.

Tidsbruk:
Innsamling/inntransport av avfall 2017/2018:  100 timer
Oppsett av utstilling:                                               230 timer
Nedtaking av utstilling:                                             32 timer
Totalt antall timeverk:                                             362 timer

Dette er et forsiktig anslag på tidsforbruk.
Bruk av båt til inntransport av avfall, privat verktøy, skruer og spiker er ikke med i oppsettet.

Kostnader Roansutstillinga 2018:
Sats og Trykk as, plakater, banner, bilder :                         kr.  8.375,-
Andel Sørmeland lyd, stipulert:                                            kr.  2.000,-
Utlegg Hild Anne Ås: lim, netting, annet materiell:           kr.      991,-
Sum utlegg:                                                                             kr.11.366,-

Midtre Namdal Avfallsselskap leverte og hentet en kontainer med materiell fra utstillinga etter at den var tatt ned.

Ida Basmo Pettersen

festivalsjef

Flere nyheter

#Like fin som før

Når vi er på ferie i Norge, deler vi på den vakre naturen vår, og Hold Norge Rent ønsker å motivere alle til å ta ansvar og rydde opp etter seg. For å nå ut med dette budskapet inviterer vi til dugnad under en felles fane: Når vi forlater naturen, skal den være #likefinsomfør. #likefinsomfør er et felles initiativ for å begrense forsøpling og bevare naturen. Prosjektet støttes av Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond. Kampanjen er en dugnad som alle kan bidra til.

Fosen Renovasjon IKS - viktig samarbeidspart for miljøet

Vi vil gjerne framsnakke Fosen Renovasjon IKS, en viktig samarbeidspart for frivilligsentralene i Åfjord kommune bl.a. i prosjektet "Rydding av vassdrag og strender i Åfjord kommune." Fosen Renovasjon IKS har plassert ut konteinere for strandrydding på Fosen kysthavn Bessaker, Roan havn og Guttelvik Næringspark i Stoksund. De arbeider hver dag for å hjelpe innbyggere og næringsliv med sikker henting og behandling av avfall. På sikt håper vi at strandrydding skal være unødvendig ved at plastavfall ikke havner i havet. Gå gjerne inn på den nye nettsida deres, se lenke nedenfor.

Strandrydderne for første periode på plass

Vi har nå tilsatt to strandryddere for første arbeidsperiode, 14.06.- 03.07 i prosjektet "Rydding av vassdrag og strender i Åfjord kommune". Første arbeidsdag gikk med til å skaffe rett arbeidsutstyr for jobben. Strandrydderne vil være i felten sammen med ansatte i Mausund feltstasjon. Ryddeområdet vil være nord for Bessaker i Åfjord kommune og til grense mot Flatanger kommune. Bildet over viser Einar Johan Jakobsen, en av de trofaste frivillige strandrydderne i Bessaker-området, på veg til land med fullasta båt.

Sommerjobb for ungdom

Vil du gjøre en forskjell i din kommune? Bli strandrydder i tre uker i sommer. I Åfjord kommune gjennomføres prosjektet «Rydding av plast i vassdrag og på strender» sommeren 2021.

Utstyrssentralen med sommerutstyr i drift

Da er utstyrshengeren med utstyr for vår/sommer/høst på plass i lagerhallen til Viken Supply på Roan. Besøksadresse er Eiansveien 58. Det er Sør-Roan grendelag v/ Morten Braseth som står for utlån av utstyr, se kontaktinfo nedenfor. De to utstyrshengerne med utstyr for alle årstider er finansiert slik med kr 100.000 i støtte fra hver: Roan (Åfjord)kommune, Trøndelag fylkeskommune og Barne-,ungdoms- og familidirektoratet.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2021 © Roan frivilligsentral SA