Rapport fra Vik-Bessaker velforening

Vik-Bessaker velforening fikk tildelt støtte fra Roan frivilligsentral i 2018. Nedenfor kan du lese rapporten.

Rapport etter tilskudd fra Roan Frivilligsentral.

Vik-Bessaker Velforening har i 2018 gjennomført 10 badinger for barn og voksne ved bassenget på Strand i Osen. Tiltaket er populært blant de som deltar. Det er ofte 8 - 10 barn og 4 -5 voksne som deltar, og tilbakemeldingene er positive.

Velforeningen søkte om støtte til tiltaket og fikk kr 5500,00 fra Roan Frivilligsentral. Vi fikk faktura på 10 badinger a kr 500,00. Vi har betalt kr 5000,00 for badingene i 2018. Se bilag i vedlegget. Vi beklager at vi ikke fikk til flere badinger i 2018, men er allerede godt i gang i 2019 også. 

Badingene er fortsatt godt besøkt, og vi har fått 2 flere badevakter i 2019 enn i 2018. Så vi forventer fortsatt godt oppmøte.

Vi takker for støtten vi har fått. Beklager at rapporten kommer i seneste laget.

Med hilsen
Vik-Bessaker Velforening
v/Brith Odland
kasserer

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2022 © Roan frivilligsentral SA