Rapport fra Vik-Bessaker velforening

Vik-Bessaker velforening fikk tildelt støtte fra Roan frivilligsentral i 2018. Nedenfor kan du lese rapporten.

Rapport etter tilskudd fra Roan Frivilligsentral.

Vik-Bessaker Velforening har i 2018 gjennomført 10 badinger for barn og voksne ved bassenget på Strand i Osen. Tiltaket er populært blant de som deltar. Det er ofte 8 - 10 barn og 4 -5 voksne som deltar, og tilbakemeldingene er positive.

Velforeningen søkte om støtte til tiltaket og fikk kr 5500,00 fra Roan Frivilligsentral. Vi fikk faktura på 10 badinger a kr 500,00. Vi har betalt kr 5000,00 for badingene i 2018. Se bilag i vedlegget. Vi beklager at vi ikke fikk til flere badinger i 2018, men er allerede godt i gang i 2019 også. 

Badingene er fortsatt godt besøkt, og vi har fått 2 flere badevakter i 2019 enn i 2018. Så vi forventer fortsatt godt oppmøte.

Vi takker for støtten vi har fått. Beklager at rapporten kommer i seneste laget.

Med hilsen
Vik-Bessaker Velforening
v/Brith Odland
kasserer

Flere nyheter

Edit Piaf-kabaret på Bessaker

TV-aksjonen 2021 - hva er på gang i Åfjord kommune

Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 24.oktober. Da vil du få besøk på døra av bøssebærere. Skoler, barnehager og kommunale institusjoner har også arrangement på gang i forkant av selve aksjonsdagen på søndag. Se mer informasjon nedenfor.

Eldre ut på middag - oppsamling

Det er midler igjen i prosjektet, så derfor inviterer Åfjord kommune på nytt til middag for eldre. Denne gangen blir middagen på Fosen fjordhotell i Åfjord. Middagsservering 17.00-21.00. Egenandel er kr. 100,- pr. person. Se mer informasjon og datoer og påmelding på plakaten nedenfor

Strandryddeaksjonen 2021- stor aktivitet av elever ved Brandsfjord skole

Mellomtrinnet ved Brandsfjord skole ryddet i Hopstadfjæra fredag 17.september i samarbeid med Roan frivilligsentral SA. Ungdomstrinnet ved skolen inngikk samarbeid med Mausund feltstasjon avd. Roan og Roan frivilligsentral. De ryddet på Aunøya utenfor Skjervøya 23.-24.september. Strandryddeaksjonene er muliggjort gjennom økonomisk støtte fra Handelens miljøfond tildelt Roan frivilligsentral etter søknad. Frivilligsentralen samarbeider med skolene, lag og foreninger og frivillige i lokalmiljøet om gjennomføring av aksjonene, og takker herved for miljøinnsatsen. Nedenfor finner du bilder fra de to aksjonene.

Meld deg som bøssebærer til årets TV-aksjon 24.oktober

Årets TV-aksjon arrangeres søndag 24.oktober. I Åfjord kommune har vi til sammen behov for 53 bøssebærere. Se nedenfor hvordan du kan melde deg som bøssebærer.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2021 © Roan frivilligsentral SA