Rapport fra Straum velforening

Straum velforening søkte om støtte til bålpanne fra Roan frivilligsentral og fikk innvilget kr. 2.000,-. Les mer nedenfor

Campingplassen inne ved Straumsvannet er hyppig brukt av feriefolk og andre fastboende i nærområdet på sommerhalvåret, spesielt etter at gapahuken ble satt opp inne ved campingplassen i 2012. Straum Velforening bestemte seg tidlig sommeren 2018 for å sette opp en bålpanne inne ved campingplassen for å kunne tilby et enda bedre uteområde. Bålpannen er tilgjengelig og kan benyttes av alle besøkende ved campingplassen/gapahuken. 

Straum Velforening søkte om støtte til bålpannen og fikk 2000,- fra Roan Frivilligsentral. Velforeningen fikk bålpannen til en mye lavere pris enn antatt og regnskapet ble slik:

Bålpanne med grillrist: 1081,-
Lokk til bålpanne: 393,-
Sum inkl. moms: 1844,- 

Bålpannen ble ikke festet som først tenkt, da det ble vanskelig å gjennomføre (Ønske fra brukere at den kunne stå løs slik at den kunne flyttes rundt på område). Det er fortsatt litt ubrukte midler igjen, men foreningen har tenkt å bruke midlene til å kjøpe inn ekstrautstyr til bålpannen etter behov. 

Sommeren 2018 ble et prøveår for å se an bruken av bålpannen, og det har kun kommet positive tilbakemeldinger. Bålpannen er hyppig brukt og er blitt svært populær.

Straum Velforening takker for støtten vi har fått. 

Med hilsen
Straum Velforening
v/Annlaug Stene
Kasserer

Flere nyheter

#Like fin som før

Når vi er på ferie i Norge, deler vi på den vakre naturen vår, og Hold Norge Rent ønsker å motivere alle til å ta ansvar og rydde opp etter seg. For å nå ut med dette budskapet inviterer vi til dugnad under en felles fane: Når vi forlater naturen, skal den være #likefinsomfør. #likefinsomfør er et felles initiativ for å begrense forsøpling og bevare naturen. Prosjektet støttes av Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond. Kampanjen er en dugnad som alle kan bidra til.

Fosen Renovasjon IKS - viktig samarbeidspart for miljøet

Vi vil gjerne framsnakke Fosen Renovasjon IKS, en viktig samarbeidspart for frivilligsentralene i Åfjord kommune bl.a. i prosjektet "Rydding av vassdrag og strender i Åfjord kommune." Fosen Renovasjon IKS har plassert ut konteinere for strandrydding på Fosen kysthavn Bessaker, Roan havn og Guttelvik Næringspark i Stoksund. De arbeider hver dag for å hjelpe innbyggere og næringsliv med sikker henting og behandling av avfall. På sikt håper vi at strandrydding skal være unødvendig ved at plastavfall ikke havner i havet. Gå gjerne inn på den nye nettsida deres, se lenke nedenfor.

Strandrydderne for første periode på plass

Vi har nå tilsatt to strandryddere for første arbeidsperiode, 14.06.- 03.07 i prosjektet "Rydding av vassdrag og strender i Åfjord kommune". Første arbeidsdag gikk med til å skaffe rett arbeidsutstyr for jobben. Strandrydderne vil være i felten sammen med ansatte i Mausund feltstasjon. Ryddeområdet vil være nord for Bessaker i Åfjord kommune og til grense mot Flatanger kommune. Bildet over viser Einar Johan Jakobsen, en av de trofaste frivillige strandrydderne i Bessaker-området, på veg til land med fullasta båt.

Sommerjobb for ungdom

Vil du gjøre en forskjell i din kommune? Bli strandrydder i tre uker i sommer. I Åfjord kommune gjennomføres prosjektet «Rydding av plast i vassdrag og på strender» sommeren 2021.

Utstyrssentralen med sommerutstyr i drift

Da er utstyrshengeren med utstyr for vår/sommer/høst på plass i lagerhallen til Viken Supply på Roan. Besøksadresse er Eiansveien 58. Det er Sør-Roan grendelag v/ Morten Braseth som står for utlån av utstyr, se kontaktinfo nedenfor. De to utstyrshengerne med utstyr for alle årstider er finansiert slik med kr 100.000 i støtte fra hver: Roan (Åfjord)kommune, Trøndelag fylkeskommune og Barne-,ungdoms- og familidirektoratet.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2021 © Roan frivilligsentral SA