Rapport fra Straum velforening

Straum velforening søkte om støtte til bålpanne fra Roan frivilligsentral og fikk innvilget kr. 2.000,-. Les mer nedenfor

Campingplassen inne ved Straumsvannet er hyppig brukt av feriefolk og andre fastboende i nærområdet på sommerhalvåret, spesielt etter at gapahuken ble satt opp inne ved campingplassen i 2012. Straum Velforening bestemte seg tidlig sommeren 2018 for å sette opp en bålpanne inne ved campingplassen for å kunne tilby et enda bedre uteområde. Bålpannen er tilgjengelig og kan benyttes av alle besøkende ved campingplassen/gapahuken. 

Straum Velforening søkte om støtte til bålpannen og fikk 2000,- fra Roan Frivilligsentral. Velforeningen fikk bålpannen til en mye lavere pris enn antatt og regnskapet ble slik:

Bålpanne med grillrist: 1081,-
Lokk til bålpanne: 393,-
Sum inkl. moms: 1844,- 

Bålpannen ble ikke festet som først tenkt, da det ble vanskelig å gjennomføre (Ønske fra brukere at den kunne stå løs slik at den kunne flyttes rundt på område). Det er fortsatt litt ubrukte midler igjen, men foreningen har tenkt å bruke midlene til å kjøpe inn ekstrautstyr til bålpannen etter behov. 

Sommeren 2018 ble et prøveår for å se an bruken av bålpannen, og det har kun kommet positive tilbakemeldinger. Bålpannen er hyppig brukt og er blitt svært populær.

Straum Velforening takker for støtten vi har fått. 

Med hilsen
Straum Velforening
v/Annlaug Stene
Kasserer

Flere nyheter

Edit Piaf-kabaret på Bessaker

TV-aksjonen 2021 - hva er på gang i Åfjord kommune

Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 24.oktober. Da vil du få besøk på døra av bøssebærere. Skoler, barnehager og kommunale institusjoner har også arrangement på gang i forkant av selve aksjonsdagen på søndag. Se mer informasjon nedenfor.

Eldre ut på middag - oppsamling

Det er midler igjen i prosjektet, så derfor inviterer Åfjord kommune på nytt til middag for eldre. Denne gangen blir middagen på Fosen fjordhotell i Åfjord. Middagsservering 17.00-21.00. Egenandel er kr. 100,- pr. person. Se mer informasjon og datoer og påmelding på plakaten nedenfor

Strandryddeaksjonen 2021- stor aktivitet av elever ved Brandsfjord skole

Mellomtrinnet ved Brandsfjord skole ryddet i Hopstadfjæra fredag 17.september i samarbeid med Roan frivilligsentral SA. Ungdomstrinnet ved skolen inngikk samarbeid med Mausund feltstasjon avd. Roan og Roan frivilligsentral. De ryddet på Aunøya utenfor Skjervøya 23.-24.september. Strandryddeaksjonene er muliggjort gjennom økonomisk støtte fra Handelens miljøfond tildelt Roan frivilligsentral etter søknad. Frivilligsentralen samarbeider med skolene, lag og foreninger og frivillige i lokalmiljøet om gjennomføring av aksjonene, og takker herved for miljøinnsatsen. Nedenfor finner du bilder fra de to aksjonene.

Meld deg som bøssebærer til årets TV-aksjon 24.oktober

Årets TV-aksjon arrangeres søndag 24.oktober. I Åfjord kommune har vi til sammen behov for 53 bøssebærere. Se nedenfor hvordan du kan melde deg som bøssebærer.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2021 © Roan frivilligsentral SA