Rapport fra Straum velforening

Straum velforening søkte om støtte til bålpanne fra Roan frivilligsentral og fikk innvilget kr. 2.000,-. Les mer nedenfor

Campingplassen inne ved Straumsvannet er hyppig brukt av feriefolk og andre fastboende i nærområdet på sommerhalvåret, spesielt etter at gapahuken ble satt opp inne ved campingplassen i 2012. Straum Velforening bestemte seg tidlig sommeren 2018 for å sette opp en bålpanne inne ved campingplassen for å kunne tilby et enda bedre uteområde. Bålpannen er tilgjengelig og kan benyttes av alle besøkende ved campingplassen/gapahuken. 

Straum Velforening søkte om støtte til bålpannen og fikk 2000,- fra Roan Frivilligsentral. Velforeningen fikk bålpannen til en mye lavere pris enn antatt og regnskapet ble slik:

Bålpanne med grillrist: 1081,-
Lokk til bålpanne: 393,-
Sum inkl. moms: 1844,- 

Bålpannen ble ikke festet som først tenkt, da det ble vanskelig å gjennomføre (Ønske fra brukere at den kunne stå løs slik at den kunne flyttes rundt på område). Det er fortsatt litt ubrukte midler igjen, men foreningen har tenkt å bruke midlene til å kjøpe inn ekstrautstyr til bålpannen etter behov. 

Sommeren 2018 ble et prøveår for å se an bruken av bålpannen, og det har kun kommet positive tilbakemeldinger. Bålpannen er hyppig brukt og er blitt svært populær.

Straum Velforening takker for støtten vi har fått. 

Med hilsen
Straum Velforening
v/Annlaug Stene
Kasserer

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2022 © Roan frivilligsentral SA