Rapport fra Roan grendalag etter gjennomførte tiltak

Roan grendalag har i 2018 fått støtte til to prosjekter: 1. innkjøp av aktivitetsutstyr og 2. oppføring av uteplatt med tilhørende partytelt. Slik har laget bidratt til aktivitet og skapt en enda triveligere møteplass i lokalmiljøet. Les mer nedenfor.

                                                                                     


TILSKUDD FRA ROAN FRIVILLIGSENTRAL - RAPPORT OM GJENNOMFØRTE TILTAK
Prosjekt 1: Kjøp av diverse utstyr Klokkargården

Det ble kjøpt inn diverse aktivitetsutstyr for kr. 9.593,-.Utstyret er mye brukt i forbindelse med godt besøkte aktivitetsdager i 2018.  Har stor betydning for aktivitetene.

Prosjekt 2: Bygging av platt, samt innkjøp av partytelt i Klokkargården

Byggingen av platt ble med unntak av grunnarbeid utført på dugnad.  Ulikt antall var med på dugnad, men når det var nødvendig, var det oppmøte av 6 – 7 personer.   Det ble brukt noen flere dugnadstimer enn beregnet, ca. 65 timer til sammen. Sammen med partyteltet ble det innkjøpt 10 stk. sammenleggbare bord. Det var en nødvendig investering.

Regnskapsoversikt for tiltaket:

  • Faktura Eian Graveservice                            kr. 10 125,-
  • Faktura Stjern Bygg                                       kr  22 314,-
  • Faktura Dancover AS                                     kr. 11 753,-
  • Direkte utlegg i alt                                          kr 44 192,-
  • Tilskudd fra Roan frivilligsentral:                kr. 22.000,-.

Vurdering av tiltaket i forhold til målsetting/målgrupper/tidsplan
Tiltaket var ferdigstilt første halvdel av august.   Det ble derfor ikke så veldig mye benyttet i 2018.  Uheldig vær. Men det vi har erfart så langt er meget positivt. Det blir derfor lettere å vurdere nytten av tiltaket etter sesongen i år.

Vi vil ellers si tusen takk for støtten i 2018. Det er meget positivt, og vi håper virkelig at Frivilligsentralen vil videreføres også etter at Roan blir sammenslått med Åfjord.

Roan, 04.02.2019
Roan Grendelag
Magne Ugedal
leder

2023 © Roan frivilligsentral SA