Rapport fra Roan grendalag etter gjennomførte tiltak

Roan grendalag har i 2018 fått støtte til to prosjekter: 1. innkjøp av aktivitetsutstyr og 2. oppføring av uteplatt med tilhørende partytelt. Slik har laget bidratt til aktivitet og skapt en enda triveligere møteplass i lokalmiljøet. Les mer nedenfor.

                                                                                     


TILSKUDD FRA ROAN FRIVILLIGSENTRAL - RAPPORT OM GJENNOMFØRTE TILTAK
Prosjekt 1: Kjøp av diverse utstyr Klokkargården

Det ble kjøpt inn diverse aktivitetsutstyr for kr. 9.593,-.Utstyret er mye brukt i forbindelse med godt besøkte aktivitetsdager i 2018.  Har stor betydning for aktivitetene.

Prosjekt 2: Bygging av platt, samt innkjøp av partytelt i Klokkargården

Byggingen av platt ble med unntak av grunnarbeid utført på dugnad.  Ulikt antall var med på dugnad, men når det var nødvendig, var det oppmøte av 6 – 7 personer.   Det ble brukt noen flere dugnadstimer enn beregnet, ca. 65 timer til sammen. Sammen med partyteltet ble det innkjøpt 10 stk. sammenleggbare bord. Det var en nødvendig investering.

Regnskapsoversikt for tiltaket:

  • Faktura Eian Graveservice                            kr. 10 125,-
  • Faktura Stjern Bygg                                       kr  22 314,-
  • Faktura Dancover AS                                     kr. 11 753,-
  • Direkte utlegg i alt                                          kr 44 192,-
  • Tilskudd fra Roan frivilligsentral:                kr. 22.000,-.

Vurdering av tiltaket i forhold til målsetting/målgrupper/tidsplan
Tiltaket var ferdigstilt første halvdel av august.   Det ble derfor ikke så veldig mye benyttet i 2018.  Uheldig vær. Men det vi har erfart så langt er meget positivt. Det blir derfor lettere å vurdere nytten av tiltaket etter sesongen i år.

Vi vil ellers si tusen takk for støtten i 2018. Det er meget positivt, og vi håper virkelig at Frivilligsentralen vil videreføres også etter at Roan blir sammenslått med Åfjord.

Roan, 04.02.2019
Roan Grendelag
Magne Ugedal
leder

Flere nyheter

Eldre ut på middag - oppsamling

Det er midler igjen i prosjektet, så derfor inviterer Åfjord kommune på nytt til middag for eldre. Denne gangen blir middagen på Fosen fjordhotell i Åfjord. Middagsservering 17.00-21.00. Egenandel er kr. 100,- pr. person. Se mer informasjon og datoer og påmelding på plakaten nedenfor

Strandryddeaksjonen 2021- stor aktivitet av elever ved Brandsfjord skole

Mellomtrinnet ved Brandsfjord skole ryddet i Hopstadfjæra fredag 17.september i samarbeid med Roan frivilligsentral SA. Ungdomstrinnet ved skolen inngikk samarbeid med Mausund feltstasjon avd. Roan og Roan frivilligsentral. De ryddet på Aunøya utenfor Skjervøya 23.-24.september. Strandryddeaksjonene er muliggjort gjennom økonomisk støtte fra Handelens miljøfond tildelt Roan frivilligsentral etter søknad. Frivilligsentralen samarbeider med skolene, lag og foreninger og frivillige i lokalmiljøet om gjennomføring av aksjonene, og takker herved for miljøinnsatsen. Nedenfor finner du bilder fra de to aksjonene.

Meld deg som bøssebærer til årets TV-aksjon 24.oktober

Årets TV-aksjon arrangeres søndag 24.oktober. I Åfjord kommune har vi til sammen behov for 53 bøssebærere. Se nedenfor hvordan du kan melde deg som bøssebærer.

Statsskog går inn i "Hold Norge Rent"

Statskog vil styrke arbeidet mot forsøpling i naturen og går nå inn i organisasjonen «Hold Norge Rent». Dette skriver Statsskog på sine nettsider. Se mer informasjon nedenfor

TV-aksjonen 2021 - Barn, ikke brud

Årets TV-aksjon har som slagord: Barn, ikke brud. Innsamlede midler går til Plan International sitt arbeid mot barneekteskap.I mer enn 80 år har Plan jobbet for at alle barn skal ha like rettigheter. Organisasjonen jobber med de mest marginaliserte barna i verden. Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. Beskyttelse av barn er fundamentet for alt Plan gjør. Barneekteskap handler oftest om fattigdom, tradisjoner og manglende kunnskap, men det er en skadelig praksis som må bekjempes. Barn skal få være barn, og jenter skal ha like muligheter som gutter. Tiltak for å hindre barneekteskap er blant Plans viktigste oppgaver for å oppnå målet om å gi barn en bedre fremtid, med god helse og utdanning.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2021 © Roan frivilligsentral SA