Rapport fra Roan grendalag etter gjennomførte tiltak

Roan grendalag har i 2018 fått støtte til to prosjekter: 1. innkjøp av aktivitetsutstyr og 2. oppføring av uteplatt med tilhørende partytelt. Slik har laget bidratt til aktivitet og skapt en enda triveligere møteplass i lokalmiljøet. Les mer nedenfor.

                                                                                     


TILSKUDD FRA ROAN FRIVILLIGSENTRAL - RAPPORT OM GJENNOMFØRTE TILTAK
Prosjekt 1: Kjøp av diverse utstyr Klokkargården

Det ble kjøpt inn diverse aktivitetsutstyr for kr. 9.593,-.Utstyret er mye brukt i forbindelse med godt besøkte aktivitetsdager i 2018.  Har stor betydning for aktivitetene.

Prosjekt 2: Bygging av platt, samt innkjøp av partytelt i Klokkargården

Byggingen av platt ble med unntak av grunnarbeid utført på dugnad.  Ulikt antall var med på dugnad, men når det var nødvendig, var det oppmøte av 6 – 7 personer.   Det ble brukt noen flere dugnadstimer enn beregnet, ca. 65 timer til sammen. Sammen med partyteltet ble det innkjøpt 10 stk. sammenleggbare bord. Det var en nødvendig investering.

Regnskapsoversikt for tiltaket:

  • Faktura Eian Graveservice                            kr. 10 125,-
  • Faktura Stjern Bygg                                       kr  22 314,-
  • Faktura Dancover AS                                     kr. 11 753,-
  • Direkte utlegg i alt                                          kr 44 192,-
  • Tilskudd fra Roan frivilligsentral:                kr. 22.000,-.

Vurdering av tiltaket i forhold til målsetting/målgrupper/tidsplan
Tiltaket var ferdigstilt første halvdel av august.   Det ble derfor ikke så veldig mye benyttet i 2018.  Uheldig vær. Men det vi har erfart så langt er meget positivt. Det blir derfor lettere å vurdere nytten av tiltaket etter sesongen i år.

Vi vil ellers si tusen takk for støtten i 2018. Det er meget positivt, og vi håper virkelig at Frivilligsentralen vil videreføres også etter at Roan blir sammenslått med Åfjord.

Roan, 04.02.2019
Roan Grendelag
Magne Ugedal
leder

Flere nyheter

#Like fin som før

Når vi er på ferie i Norge, deler vi på den vakre naturen vår, og Hold Norge Rent ønsker å motivere alle til å ta ansvar og rydde opp etter seg. For å nå ut med dette budskapet inviterer vi til dugnad under en felles fane: Når vi forlater naturen, skal den være #likefinsomfør. #likefinsomfør er et felles initiativ for å begrense forsøpling og bevare naturen. Prosjektet støttes av Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond. Kampanjen er en dugnad som alle kan bidra til.

Fosen Renovasjon IKS - viktig samarbeidspart for miljøet

Vi vil gjerne framsnakke Fosen Renovasjon IKS, en viktig samarbeidspart for frivilligsentralene i Åfjord kommune bl.a. i prosjektet "Rydding av vassdrag og strender i Åfjord kommune." Fosen Renovasjon IKS har plassert ut konteinere for strandrydding på Fosen kysthavn Bessaker, Roan havn og Guttelvik Næringspark i Stoksund. De arbeider hver dag for å hjelpe innbyggere og næringsliv med sikker henting og behandling av avfall. På sikt håper vi at strandrydding skal være unødvendig ved at plastavfall ikke havner i havet. Gå gjerne inn på den nye nettsida deres, se lenke nedenfor.

Strandrydderne for første periode på plass

Vi har nå tilsatt to strandryddere for første arbeidsperiode, 14.06.- 03.07 i prosjektet "Rydding av vassdrag og strender i Åfjord kommune". Første arbeidsdag gikk med til å skaffe rett arbeidsutstyr for jobben. Strandrydderne vil være i felten sammen med ansatte i Mausund feltstasjon. Ryddeområdet vil være nord for Bessaker i Åfjord kommune og til grense mot Flatanger kommune. Bildet over viser Einar Johan Jakobsen, en av de trofaste frivillige strandrydderne i Bessaker-området, på veg til land med fullasta båt.

Sommerjobb for ungdom

Vil du gjøre en forskjell i din kommune? Bli strandrydder i tre uker i sommer. I Åfjord kommune gjennomføres prosjektet «Rydding av plast i vassdrag og på strender» sommeren 2021.

Utstyrssentralen med sommerutstyr i drift

Da er utstyrshengeren med utstyr for vår/sommer/høst på plass i lagerhallen til Viken Supply på Roan. Besøksadresse er Eiansveien 58. Det er Sør-Roan grendelag v/ Morten Braseth som står for utlån av utstyr, se kontaktinfo nedenfor. De to utstyrshengerne med utstyr for alle årstider er finansiert slik med kr 100.000 i støtte fra hver: Roan (Åfjord)kommune, Trøndelag fylkeskommune og Barne-,ungdoms- og familidirektoratet.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2021 © Roan frivilligsentral SA