Oversyn over tildelte midlar frå Roan frivilligsentral SA 2018 og 2019

Etter litt over to driftsår kan det vere på sin plass å sjå litt tilbake på korleis midlane frå Roan frivilligsentral SA er blitt fordelte . Da kan de vere formålstenleg å dele gamle Roan kommune i tre område, sjå detaljar via lenke nedanfor:
2020 © Roan frivilligsentral SA