Mobil utstyrssentral med vinterutstyr snart på plass

Arbeidet med å etablere en utstyrssentral er snart ferdig. Roan frivilligsentralen har kjøpt inn to skaphengere hvor utstyret skal oppbevares. Vi venter nå på at vaktmesterteamet i Åfjord kommune skal begynne å innrede hengerne med hyller hvor utstyret skal plasseres. Vinterutstyret er levert, og vi har "tjuvstarta" med utlån av skøyter. Det er viktig å tilby dette når isforholdene er så gode som nå. Det er hovedsaklig skolene som har lånt utstyr så langt, men tilbudet er for alle aldersgrupper. Nedenfor finner du du en oversikt over hva vi pr. dato har av vinterutstyr. Vi har også med noen bilder fra skøytedagen som Brandsfjord skole hadde på Kuppelskardtjønna torsdag 7.januar. Vi kommer tilbake til hvordan du kan låne utstyr når hengerne er innredet og utstyret på plass her.

Vinterutstyr - liste med oversikt over utstyr (klikk på lenka for å åpne dokumentet)

2024 © Roan frivilligsentral SA