Litt om sommeren 2021 i Roan

Aktivitetene hos våre 25 andelshavere har vært sterkt redusert grunnet Covid-19 også i årets fem første måneder, men nå planlegges det for større aktivitet gjennom sommeren. Nedenfor finner du noe av det som er planlagt for sommeren 2021. Ta gjerne kontakt med Roan frivilligsentral om du vet om mer som skal skje i løpet av sommeren og høsten.

Roan Seglforening har presentert sin aktivtetsplan for 2021:


Roanshælga 2.-4.juli er avlyst. Mulig nytt tidspunkt med et redusert omfang er 14.-15.august. Følg med her:  https://www.facebook.com/Roansh%C3%A6lga-100696954876677/

Lotteriet er i salg allerede, se nedenfor: På grunn av avlysning 2.-4.juli vil trekninga av lotteriet bli 15.august.

Fiskefestivalen på Bessaker blir noe redusert i omfang i år, men arrangeres som tidligere 3.helga i juli, d.v.s. 16.-18.juli. Følg med på festivalens nettside her: https://feskfestival.no/

Lodd kan du også kjøpe digitalt. Klikk på denne lenka: https://bessaker.no/kjop-festivallodd/2024 © Roan frivilligsentral SA