Kulturprisen 2020 og Frivilligprisen 2020 i Åfjord kommune - forslag på kandidater

Kulturprisen skal bedre vilkårene for kulturarbeidere i Åfjord kommune, og skal tjene som inspirasjon for disse. Kulturprisen skal i tillegg være en honnør for oppofrende kulturarbeid. Frivilligprisen skal hedre nettopp det arbeidet noen mennesker legger ned for andre, og skal skape videre engasjement rundt frivillig arbeid. Prisen skal synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte fram gode eksempler på frivillig innsats. Prisen skal styrke samarbeidet mellom kommunen, organisasjonslivet og den frivillige sektor forøvrig. Forslagsfrist for begge prisene er 31.12.2020.

Kulturprisen 2020:
Kulturprisen består av et diplom og en kunstgjenstand til en samlet verdi av 5 000 kroner.

Prisen skal bidra til å gi bedre vilkår for kulturarbeidere i kommunen. Den skal også gi inspirasjon for dem som jobber med kultur. Prisen skal dessuten være en honnør for oppofrende kulturarbeid.
Les mer om retningslinjene for kulturprisen her.

Frivilligprisen 2020:
Frivilligprisen består av et diplom og en kunstgjenstand til en samlet verdi av 5 000 kroner.
Frivilligprisen skal hedre arbeidet noen mennesker legger ned for andre.
Les mer om retningslinjene for frivilligprisen her.

Man kan foreslå kandidater via et eget skjema i kommunens skjemaportal her. Du finner skjemaene under "Kultur, idrett og fritid". Man kan også sende brev til Åfjord kommune, Postboks 54, 7169 Åfjord.

Forslagsfrist for begge prisene er: 31.12.2020

2023 © Roan frivilligsentral SA