Krisepakken for korona-avlyste, stengde og utsette arrangement

Arrangørar  i frivillig- og idrettssektoren  som har avlyst, stengt eller utsett arrangement som følge av råd eller  pålegg frå styresmaktene i samband med  koronaviruset  kan  få  kompensasjon, jf. forskrift  om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren vedtatt  3. april 2020.

Det er sett av  700 mill. kroner til kompensasjonsordninga for idretten og frivilligheita (inkludert kulturfrivilligheita).  Ordninga blir forvalta av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det blir lagt opp til rask søknadsbehandling og utbetaling av kompensasjonen.

Du finn meir informasjon her: https://lottstift.no/krisepakken-for-korona-avlyste-stengde-og-utsette-arrangement/

Søknadsfrist er 21.april 2020

2023 © Roan frivilligsentral SA