Konteinere til strandrydding utplasseres

I samarbeid med Fosen renovasjon AS organiserer Roan frivilligsentral og Åfjord frivilligsentral også i år utplassering av konteinere der du kan legge innsamla plast og annet marint avfall fra strandryddinger i Åfjord kommune. Konteinerne ble satt ut den 10.mai på tre steder i Åfjord kommune: Bessaker havn, Moloen over Kråkøysundet på Hongsand og Guttelvik næringspark på Kjerkholmen i Stoksund. Frivilligsentralene oppfordrer innbyggerne i kommunen til å rydde strender i sine nærområder. Sekker og hansker får du i lokalene til frivilligsentralene og i butikker i området.

Det er slike konteinere som er plassert ut.

Konteinere finner du her. Se på kartutsnittene for hver av de tre plasseringene nedenfor:

Guttelvik Næringspark i Stoksund:

Moloen over Kråkøysundet på Hongsand:

Bessaker havn på Løaholmen:


2024 © Roan frivilligsentral SA