Hvilke middagsretter mener du er lokal tradisjonsmat? Kom med innspill!

Gjensidigestiftelsen bevilget midler til Roan frivilligsentral SA sitt prosjekt "Lokal tradisjonsmat". Første steg er å velge ut middagsretter som kan regnes som "lokal tradisjonsmat". Her ønsker vi dine innspill velkommen via e-post til post@roan.frivilligsentral.no eller via vår Facebook-side.

Prosjektet er tenkt gjennomført i de ulike grendene i gamle Roan kommune, helst i samarbeid med våre skoleelever. Når vi har fått inn forslag på middagsretter, vil vi sette opp en halvårsmeny hvor folk kan melde seg på til den dagen og det stedet man ønsker å spise lokal tradisjonsmat. Middagene vil etter planen bli servert i tidsrommet 14.30-17.30 på de datoene og de stedene som blir satt opp i planen. Totalt er det planlagt 20 middagsserveringer fordelt utover i året. Vi vil prøve å lage middager som avspiller de ulike årstidene, eksempelvis skrei med lever og rogn i skreisesongen.

Middagene inklusive dessert og kaffe vil vi anslagsvis selge til følgende priser:

  • Voksne kr. 120,-
  • Barn: kr. 50,-

I første omgang ønsker vi dine innspill til middagsretter som kan regnes som lokal tradisjonsmat. Velbekomme!


Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2022 © Roan frivilligsentral SA