Hvilke middagsretter mener du er lokal tradisjonsmat? Kom med innspill!

Gjensidigestiftelsen bevilget midler til Roan frivilligsentral SA sitt prosjekt "Lokal tradisjonsmat". Første steg er å velge ut middagsretter som kan regnes som "lokal tradisjonsmat". Her ønsker vi dine innspill velkommen via e-post til post@roan.frivilligsentral.no eller via vår Facebook-side.

Prosjektet er tenkt gjennomført i de ulike grendene i gamle Roan kommune, helst i samarbeid med våre skoleelever. Når vi har fått inn forslag på middagsretter, vil vi sette opp en halvårsmeny hvor folk kan melde seg på til den dagen og det stedet man ønsker å spise lokal tradisjonsmat. Middagene vil etter planen bli servert i tidsrommet 14.30-17.30 på de datoene og de stedene som blir satt opp i planen. Totalt er det planlagt 20 middagsserveringer fordelt utover i året. Vi vil prøve å lage middager som avspiller de ulike årstidene, eksempelvis skrei med lever og rogn i skreisesongen.

Middagene inklusive dessert og kaffe vil vi anslagsvis selge til følgende priser:

  • Voksne kr. 120,-
  • Barn: kr. 50,-

I første omgang ønsker vi dine innspill til middagsretter som kan regnes som lokal tradisjonsmat. Velbekomme!


Flere nyheter

#Like fin som før

Når vi er på ferie i Norge, deler vi på den vakre naturen vår, og Hold Norge Rent ønsker å motivere alle til å ta ansvar og rydde opp etter seg. For å nå ut med dette budskapet inviterer vi til dugnad under en felles fane: Når vi forlater naturen, skal den være #likefinsomfør. #likefinsomfør er et felles initiativ for å begrense forsøpling og bevare naturen. Prosjektet støttes av Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond. Kampanjen er en dugnad som alle kan bidra til.

Fosen Renovasjon IKS - viktig samarbeidspart for miljøet

Vi vil gjerne framsnakke Fosen Renovasjon IKS, en viktig samarbeidspart for frivilligsentralene i Åfjord kommune bl.a. i prosjektet "Rydding av vassdrag og strender i Åfjord kommune." Fosen Renovasjon IKS har plassert ut konteinere for strandrydding på Fosen kysthavn Bessaker, Roan havn og Guttelvik Næringspark i Stoksund. De arbeider hver dag for å hjelpe innbyggere og næringsliv med sikker henting og behandling av avfall. På sikt håper vi at strandrydding skal være unødvendig ved at plastavfall ikke havner i havet. Gå gjerne inn på den nye nettsida deres, se lenke nedenfor.

Strandrydderne for første periode på plass

Vi har nå tilsatt to strandryddere for første arbeidsperiode, 14.06.- 03.07 i prosjektet "Rydding av vassdrag og strender i Åfjord kommune". Første arbeidsdag gikk med til å skaffe rett arbeidsutstyr for jobben. Strandrydderne vil være i felten sammen med ansatte i Mausund feltstasjon. Ryddeområdet vil være nord for Bessaker i Åfjord kommune og til grense mot Flatanger kommune. Bildet over viser Einar Johan Jakobsen, en av de trofaste frivillige strandrydderne i Bessaker-området, på veg til land med fullasta båt.

Sommerjobb for ungdom

Vil du gjøre en forskjell i din kommune? Bli strandrydder i tre uker i sommer. I Åfjord kommune gjennomføres prosjektet «Rydding av plast i vassdrag og på strender» sommeren 2021.

Utstyrssentralen med sommerutstyr i drift

Da er utstyrshengeren med utstyr for vår/sommer/høst på plass i lagerhallen til Viken Supply på Roan. Besøksadresse er Eiansveien 58. Det er Sør-Roan grendelag v/ Morten Braseth som står for utlån av utstyr, se kontaktinfo nedenfor. De to utstyrshengerne med utstyr for alle årstider er finansiert slik med kr 100.000 i støtte fra hver: Roan (Åfjord)kommune, Trøndelag fylkeskommune og Barne-,ungdoms- og familidirektoratet.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2021 © Roan frivilligsentral SA