Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) utvides til hele Trøndelag

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag utvides til hele Trøndelag og kommer til innbyggerne mellom 14. til 18.oktober! -En liten halvtimes innsats fra deg kan gi mange mennesker et bedre liv! Les mer nedenfor.
  • I oktober inviteres 260 000 trøndere i sør til å bli med i HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag.  
  • Fra 14. til 18. oktober, får alle mellom 18-75 år en SMS med invitasjon og lenke til spørreundersøkelsen. De kan også besvare spørreundersøkelsen på PC/nettbrett via pinkode som ligger i SMS-en. 
  •  Innbyggere som er 76 år og eldre får invitasjon i posten sammen med undersøkelsen på papir. 
  • Spørreskjemaet tar maks en halvtime å svare på. Det er en halvtime som kan bidra til viktig helseforskning og bedre folkehelsearbeid der du bor. 
  • Frist for å besvare er 15.november. 

HUNT er godt kjent for nordtrønderne. 140 000 nordtrøndere har deltatt på fire HUNT-undersøkelser siden 1984, og bidratt til å skape en av verdens mest betydningsfulle samlinger av helsedata om en befolkning. Det pågår en omfattende forskningsaktivitet på helse, medisinsk behandling og forebygging av sykdommer på HUNT-dataene.  

HUNT sikrer samtidig viktige forskningsdata til folkehelsearbeidet i hver enkelt kommune. HUNT gir også uvurderlig kunnskap om innbyggernes helse, som er helt nødvendig i samfunnsplanleggingen. Det gir bedre helsetjenester og forebyggende tiltak lokalt. 

Det er Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, KS, og HUNT Forskningssenter ved NTNU som står bak denne store utvidelsen av HUNT. Kommunene i tidligere Sør-Trøndelag er viktige samarbeidspartnere. De vil bidra til å spre informasjon om HUNT til innbyggerne, og etablere hjelpesenter for innbyggere som trenger hjelp til å fylle ut spørreskjema.

Selve datainnsamlingen gjøres av HUNT Forskningssenter som lagrer og forvalter dataene. ­

All informasjon fra spørreundersøkelsen er konfidensiell og alle som jobber med HUNT-data har signert taushetserklæring. Data lagres i lukket dataløsning uten oppkoblingsmuligheter til internett.  Data benyttes kun til helseforskning og statistikk, og alle data blir avidentifisert før de tas i bruk. 

For mer informasjon: www.hunt.no/trondelag

2023 © Roan frivilligsentral SA