Har ditt lag tatt i bruk Tilskuddsportalen?

Tilskuddsportalen er ei nettbasert teneste som hjelper kommunale etatar, lag og organisasjonar med å finne fram i det mylder av tilskottsordningar som finst. Det er om lag 2.500 ulike tilskott i denne databasen som organisasjonar og forvaltninga kan søkje på og om lag 1.500 for lag og foreiningar. Fellesnemnda for kommunesamanslåinga av Roan og Åfjord vedtok å dekke abonnement på Tilskuddsportalen i første omgang for to år. I løpet av andre året skal frivilligsentralane gjennomføre ei evaluering av bruken for å sjå om det er nyttig med vidare abonnement. Derfor er det viktig at lag og foreiningar tek i bruk portalen og søkjer om tilskott.

Nettadresse til Tilskuddsportalen er: www.tilskuddsportalen.no 

Denne infoen finn du på nettsida til Tilskuddsportalen.

Hva er Tilskuddsportalen?

Trenger fotball-laget til poden nye drakter? Hvem gir støtte til utbedring av friluftsområder? Hvilke støtteordninger finnes innen kultur? Vi har svarene!

Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til dine prosjekt. Vi gir deg en oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner, og du kan søke etter støtteordninger og tilskudd i mange ulike kategorier. Vi oppdaterer informasjon om tilskuddene automatisk (via vår informasjonsrobot) og innholdet kontrolleres manuelt av vårt team. Du kommer derfor i forkant av søknadsarbeidet og kan få flere ideer til finansiering.

Hvorfor velge Tilskuddsportalen?

  • Kommuner som inngår avtale om Tilskuddsportalen, gir gratis tilgang for alle lokale lag og foreninger i den samme kommunen.
  • God arbeidsstøtte med søkefunksjon, katalog, kalender og lagring av favoritt-tilskudd
  • Du får varsel om søknadsfrister for dine favoritt-tilskudd
  • Mulighet for å dele og diskutere ideer med andre

Ca 150 norske kommuner og landsdekkende organisasjoner tilbyr i dag tilgang til Tilskuddsportalen til sine ansatte og lokale lag og foreninger. Hvis din kommune eller virksomhet ikke abonnerer på portalen, ta kontakt med oss om mer informasjon!

Flere nyheter

Strandryddeaksjonen: ny forsyning med ryddesekker

Da har MNA kommet med ny forsyning av ryddesekker etter at lageret sentralt var tomt. Sekker kan hentes på Roan kommunehus. Vi vil også prøve å etablere andre hentesteder rundt om i kommunen. Hos Matkroken på Bessaker er det mer sekker og hansker igjen etter Coop Norge sin ryddeaksjon som lokalt ble avsluttet 12.mai. To containere med plastavfall var resultatet så langt fra Bessaker-området. Roan frivilligsentral sin aksjon, støttet av Handelens miljøfond, går fram til 15.september. Containere står på følgende steder klare til å fylles med innsamlet plastavfall: Fosen kysthavn Bessaker, Brandsfjord skole, Roan havn, Sør-Roan skole.

På garnfiske i Bessakersundet

Roan frivilligsentral fikk støtte fra Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse (SLKH) og Roan kommune til å gjennomføre prosjektet "Med lokalmat på menyen". Så langt har vi gjennomført krabbefiske og sildefiske samt en sildelunsj hvor elevene på ungdomstrinnet på Brandsfjord skole sto for hele arrangementet. Sist gjennomførte aktivitet var garnfiske etter torsk/skrei og hyse den 29.april. Nedenfor kan du se noen bilder fra dagen på sjøen. Flere spennende aktiviteter står på programmet utover sommeren og høsten, så følg med på frivilligsentralens nettside.

Til lag og foreninger i Roan: bruk nettsida til Roan frivilligsentral

I januar 2019 sendte Roan frivilligsentral ut et brev til alle lag og foreninger i Roan hvor de ble oppfordret til å bruke sentralens nettside til å informere om sine aktiviteter. Brevet gjengis i sin helhet nedenfor.

Glimt fra strandryddeaksjonen på Vik og Bessaker

Det var god innsats under lørdagens og søndagens aksjon på Vik og Bessaker. Vedlagte kart og bilder viser hvor det ble ryddet. Coop Norge sin aksjon har fylt opp en container med plastavfall. I den andre er det fortsatt plass til mer. Containeren på Løaholmen fikk sitt første tilhengerlass i dag. Send bilder fra og kart over områdene som ryddes til post@roan.frivilligsentral.no. Vi summerer opp og rapporterer til Hold Norge Rent og Handelens Miljøfond som har bidratt med økonomisk støtte til aksjonen. Den går fram til 15.09, så rydd i veg.

Små og store hender rydder våre strender

Elever ved Brandsfjord skole hadde sin første ryddedag under årets aksjon den 9.mai. Containeren ved skolen fikk ombord sine første sekker ved hjelp av barn ved SFO. Roan frivilligsentral og skolene har startet planlegging av en ryddedag i Almenningen til høsten. Mer info om dette kommer etter hvert. Nedenfor noen bilder av torsdagens ryddeaksjon i Hopstadfjæra. Roan frivilligsentral oppfordrer små og store til å rydde. Containere står ved Brandsfjord og Sør-Roan skoler, Fosen kysthavn på Bessaker og Roan havn.

2019 © Roan frivilligsentral SA