Gjensidigestiftelsen støtter prosjektet "Lokal tradisjonsmat"

Målsetninga for prosjektet er: Bidra til at barn og ungdom (10-16 år) får kunnskap om lokal tradisjonsmat, praktisk erfaring med tillaging og servering i lag med foreldre/besteforeldre-generasjonen. Skape aktive møteplasser mellom generasjonene hvor kunnskap om og erfaring med å lage mat i henhold til lokale mattradisjoner har fokus.

Roan frivilligsentral SA har fått innvilget støtte fra Gjensidigestiftelsen til prosjektet "Lokal tradisjonsmat". 

Gjensidigestiftelsen legger bl.a. disse kriteriene til grunn når de går inn i  prosjekter:

Vi støtter prosjekter som bidrar til at flere velger et sunt kosthold. Eksempler på prosjekter som kan få støtte er tiltak som bidrar til at spesielt barn og ungdom får gode kostholdsvaner gjennom kunnskapsformidling og opplæring.


Vi støtter prosjekter som bidrar til å inkludere grupper som ikke deltar på lik linje med andre. Det samme gjelder prosjekter som bidrar til å bringe generasjoner sammen.Vi ønsker å lage møteplasser annenhver uke med matlaging som aktivitet for ungdomsgenerasjonen og foreldre/besteforeldregenerasjonen hvor tradisjonsmat blir laget i fellesskap og spist i lag ved samme bord etterpå.

Vi vil koble sammen de som kan lage tradisjonsmat (foreldre/besteforeldre og andre i lokalmiljøet) med barn/ungdommer som ikke har så god kunnskap og erfaring med slik matlaging. Gjennom praktisk arbeid med matlaging vil vi overføre viktig kunnskap mellom generasjonene. Vi ser for oss at den konkrete matlaginga går på omgang mellom grupper på 5-6 ungdommer og voksengrupper på 4-5 personer hver gang ut fra påmelding på bakgrunn av en oppsatt tids- og menyplan. 


Vi planlegger å tilby dette annenhver uke fra september til og med juni, dvs. i 10 måneder og 20 ganger pr. år.

Noen ganger vil vi også lage enkel underholdning i løpet av arrangementet. Det kan være barn/ungdom som underholder, eller lokale artister/grupper.

Når folk får kunnskap om og praktisk erfaring med å lage god tradisjonsmat, og får denne servert i trivelige sosiale omgivelser, vil det være en viktig forutsetning for gode matvaner seinere i livet for målgruppa.


Målgruppen for prosjekter er følgende: Barn/ungdommer og deres foreldre og besteforeldre i tillegg til folk flest i lokalmiljøet som vil kunne komme og få servert lokal tradisjonsmat mot rimelig betaling en dag annenhver uke. 


Nærmere informasjon kommer over nyttår.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2022 © Roan frivilligsentral SA