Gjensidigestiftelsen støtter prosjektet "Lokal tradisjonsmat"

Målsetninga for prosjektet er: Bidra til at barn og ungdom (10-16 år) får kunnskap om lokal tradisjonsmat, praktisk erfaring med tillaging og servering i lag med foreldre/besteforeldre-generasjonen. Skape aktive møteplasser mellom generasjonene hvor kunnskap om og erfaring med å lage mat i henhold til lokale mattradisjoner har fokus.

Roan frivilligsentral SA har fått innvilget støtte fra Gjensidigestiftelsen til prosjektet "Lokal tradisjonsmat". 

Gjensidigestiftelsen legger bl.a. disse kriteriene til grunn når de går inn i  prosjekter:

Vi støtter prosjekter som bidrar til at flere velger et sunt kosthold. Eksempler på prosjekter som kan få støtte er tiltak som bidrar til at spesielt barn og ungdom får gode kostholdsvaner gjennom kunnskapsformidling og opplæring.


Vi støtter prosjekter som bidrar til å inkludere grupper som ikke deltar på lik linje med andre. Det samme gjelder prosjekter som bidrar til å bringe generasjoner sammen.Vi ønsker å lage møteplasser annenhver uke med matlaging som aktivitet for ungdomsgenerasjonen og foreldre/besteforeldregenerasjonen hvor tradisjonsmat blir laget i fellesskap og spist i lag ved samme bord etterpå.

Vi vil koble sammen de som kan lage tradisjonsmat (foreldre/besteforeldre og andre i lokalmiljøet) med barn/ungdommer som ikke har så god kunnskap og erfaring med slik matlaging. Gjennom praktisk arbeid med matlaging vil vi overføre viktig kunnskap mellom generasjonene. Vi ser for oss at den konkrete matlaginga går på omgang mellom grupper på 5-6 ungdommer og voksengrupper på 4-5 personer hver gang ut fra påmelding på bakgrunn av en oppsatt tids- og menyplan. 


Vi planlegger å tilby dette annenhver uke fra september til og med juni, dvs. i 10 måneder og 20 ganger pr. år.

Noen ganger vil vi også lage enkel underholdning i løpet av arrangementet. Det kan være barn/ungdom som underholder, eller lokale artister/grupper.

Når folk får kunnskap om og praktisk erfaring med å lage god tradisjonsmat, og får denne servert i trivelige sosiale omgivelser, vil det være en viktig forutsetning for gode matvaner seinere i livet for målgruppa.


Målgruppen for prosjekter er følgende: Barn/ungdommer og deres foreldre og besteforeldre i tillegg til folk flest i lokalmiljøet som vil kunne komme og få servert lokal tradisjonsmat mot rimelig betaling en dag annenhver uke. 


Nærmere informasjon kommer over nyttår.

Flere nyheter

#Like fin som før

Når vi er på ferie i Norge, deler vi på den vakre naturen vår, og Hold Norge Rent ønsker å motivere alle til å ta ansvar og rydde opp etter seg. For å nå ut med dette budskapet inviterer vi til dugnad under en felles fane: Når vi forlater naturen, skal den være #likefinsomfør. #likefinsomfør er et felles initiativ for å begrense forsøpling og bevare naturen. Prosjektet støttes av Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond. Kampanjen er en dugnad som alle kan bidra til.

Fosen Renovasjon IKS - viktig samarbeidspart for miljøet

Vi vil gjerne framsnakke Fosen Renovasjon IKS, en viktig samarbeidspart for frivilligsentralene i Åfjord kommune bl.a. i prosjektet "Rydding av vassdrag og strender i Åfjord kommune." Fosen Renovasjon IKS har plassert ut konteinere for strandrydding på Fosen kysthavn Bessaker, Roan havn og Guttelvik Næringspark i Stoksund. De arbeider hver dag for å hjelpe innbyggere og næringsliv med sikker henting og behandling av avfall. På sikt håper vi at strandrydding skal være unødvendig ved at plastavfall ikke havner i havet. Gå gjerne inn på den nye nettsida deres, se lenke nedenfor.

Strandrydderne for første periode på plass

Vi har nå tilsatt to strandryddere for første arbeidsperiode, 14.06.- 03.07 i prosjektet "Rydding av vassdrag og strender i Åfjord kommune". Første arbeidsdag gikk med til å skaffe rett arbeidsutstyr for jobben. Strandrydderne vil være i felten sammen med ansatte i Mausund feltstasjon. Ryddeområdet vil være nord for Bessaker i Åfjord kommune og til grense mot Flatanger kommune. Bildet over viser Einar Johan Jakobsen, en av de trofaste frivillige strandrydderne i Bessaker-området, på veg til land med fullasta båt.

Sommerjobb for ungdom

Vil du gjøre en forskjell i din kommune? Bli strandrydder i tre uker i sommer. I Åfjord kommune gjennomføres prosjektet «Rydding av plast i vassdrag og på strender» sommeren 2021.

Utstyrssentralen med sommerutstyr i drift

Da er utstyrshengeren med utstyr for vår/sommer/høst på plass i lagerhallen til Viken Supply på Roan. Besøksadresse er Eiansveien 58. Det er Sør-Roan grendelag v/ Morten Braseth som står for utlån av utstyr, se kontaktinfo nedenfor. De to utstyrshengerne med utstyr for alle årstider er finansiert slik med kr 100.000 i støtte fra hver: Roan (Åfjord)kommune, Trøndelag fylkeskommune og Barne-,ungdoms- og familidirektoratet.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2021 © Roan frivilligsentral SA