Gjensidigestiftelsen støtter prosjektet "Lokal tradisjonsmat"

Målsetninga for prosjektet er: Bidra til at barn og ungdom (10-16 år) får kunnskap om lokal tradisjonsmat, praktisk erfaring med tillaging og servering i lag med foreldre/besteforeldre-generasjonen. Skape aktive møteplasser mellom generasjonene hvor kunnskap om og erfaring med å lage mat i henhold til lokale mattradisjoner har fokus.

Roan frivilligsentral SA har fått innvilget støtte fra Gjensidigestiftelsen til prosjektet "Lokal tradisjonsmat". 

Gjensidigestiftelsen legger bl.a. disse kriteriene til grunn når de går inn i  prosjekter:

Vi støtter prosjekter som bidrar til at flere velger et sunt kosthold. Eksempler på prosjekter som kan få støtte er tiltak som bidrar til at spesielt barn og ungdom får gode kostholdsvaner gjennom kunnskapsformidling og opplæring.


Vi støtter prosjekter som bidrar til å inkludere grupper som ikke deltar på lik linje med andre. Det samme gjelder prosjekter som bidrar til å bringe generasjoner sammen.Vi ønsker å lage møteplasser annenhver uke med matlaging som aktivitet for ungdomsgenerasjonen og foreldre/besteforeldregenerasjonen hvor tradisjonsmat blir laget i fellesskap og spist i lag ved samme bord etterpå.

Vi vil koble sammen de som kan lage tradisjonsmat (foreldre/besteforeldre og andre i lokalmiljøet) med barn/ungdommer som ikke har så god kunnskap og erfaring med slik matlaging. Gjennom praktisk arbeid med matlaging vil vi overføre viktig kunnskap mellom generasjonene. Vi ser for oss at den konkrete matlaginga går på omgang mellom grupper på 5-6 ungdommer og voksengrupper på 4-5 personer hver gang ut fra påmelding på bakgrunn av en oppsatt tids- og menyplan. 


Vi planlegger å tilby dette annenhver uke fra september til og med juni, dvs. i 10 måneder og 20 ganger pr. år.

Noen ganger vil vi også lage enkel underholdning i løpet av arrangementet. Det kan være barn/ungdom som underholder, eller lokale artister/grupper.

Når folk får kunnskap om og praktisk erfaring med å lage god tradisjonsmat, og får denne servert i trivelige sosiale omgivelser, vil det være en viktig forutsetning for gode matvaner seinere i livet for målgruppa.


Målgruppen for prosjekter er følgende: Barn/ungdommer og deres foreldre og besteforeldre i tillegg til folk flest i lokalmiljøet som vil kunne komme og få servert lokal tradisjonsmat mot rimelig betaling en dag annenhver uke. 


Nærmere informasjon kommer over nyttår.

Flere nyheter

Eldre ut på middag - oppsamling

Det er midler igjen i prosjektet, så derfor inviterer Åfjord kommune på nytt til middag for eldre. Denne gangen blir middagen på Fosen fjordhotell i Åfjord. Middagsservering 17.00-21.00. Egenandel er kr. 100,- pr. person. Se mer informasjon og datoer og påmelding på plakaten nedenfor

Strandryddeaksjonen 2021- stor aktivitet av elever ved Brandsfjord skole

Mellomtrinnet ved Brandsfjord skole ryddet i Hopstadfjæra fredag 17.september i samarbeid med Roan frivilligsentral SA. Ungdomstrinnet ved skolen inngikk samarbeid med Mausund feltstasjon avd. Roan og Roan frivilligsentral. De ryddet på Aunøya utenfor Skjervøya 23.-24.september. Strandryddeaksjonene er muliggjort gjennom økonomisk støtte fra Handelens miljøfond tildelt Roan frivilligsentral etter søknad. Frivilligsentralen samarbeider med skolene, lag og foreninger og frivillige i lokalmiljøet om gjennomføring av aksjonene, og takker herved for miljøinnsatsen. Nedenfor finner du bilder fra de to aksjonene.

Meld deg som bøssebærer til årets TV-aksjon 24.oktober

Årets TV-aksjon arrangeres søndag 24.oktober. I Åfjord kommune har vi til sammen behov for 53 bøssebærere. Se nedenfor hvordan du kan melde deg som bøssebærer.

Statsskog går inn i "Hold Norge Rent"

Statskog vil styrke arbeidet mot forsøpling i naturen og går nå inn i organisasjonen «Hold Norge Rent». Dette skriver Statsskog på sine nettsider. Se mer informasjon nedenfor

TV-aksjonen 2021 - Barn, ikke brud

Årets TV-aksjon har som slagord: Barn, ikke brud. Innsamlede midler går til Plan International sitt arbeid mot barneekteskap.I mer enn 80 år har Plan jobbet for at alle barn skal ha like rettigheter. Organisasjonen jobber med de mest marginaliserte barna i verden. Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. Beskyttelse av barn er fundamentet for alt Plan gjør. Barneekteskap handler oftest om fattigdom, tradisjoner og manglende kunnskap, men det er en skadelig praksis som må bekjempes. Barn skal få være barn, og jenter skal ha like muligheter som gutter. Tiltak for å hindre barneekteskap er blant Plans viktigste oppgaver for å oppnå målet om å gi barn en bedre fremtid, med god helse og utdanning.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2021 © Roan frivilligsentral SA