Fosen regionråds utviklingspris for 2019 tildelt Fiskefestivalen på Bessaker

Fosna-Folket skriver: "Prisen tildeles aktører som regionrådet på Fosen ønsker å framheve som gode bidragsytere til en positiv utvikling for hele regionen, heter det i statuttene. Med «positiv utvikling» menes blant annet opprettelse av arbeidsplasser og positiv omdømmebygging for Fosen." Fiskefestivalen på Bessaker er en av 26 andelshavere i Roan frivilligsentral SA, og den er et utmerket eksempel på hva frivilligheten kan få til når alle drar i samme retning! Roan frivilligsentral SA gratulerer med en velfortjent pris! Se artikkelen i Fosna-Folket og bilder fra utdelinga av prisen i Ørland kulturhus.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2022 © Roan frivilligsentral SA