Foreningsportalen for Åfjord lansert

Da har vi satt seil for foreningsportalen i Åfjord kommune. Her kan alle foreninger selv oppdatere sine opplysninger og legge inn sine aktiviteter i kalenderen. Dette er bra for foreningene og bra for innbyggere og besøkende. Portalen driftes av Åfjord og Roan frivilligsentraler i samarbeid med kommunen.

Nettadressa til portalen er denne:  https://afjord.foreningsportal.no/

2024 © Roan frivilligsentral SA