Effekter av korona-pandemien for lag og foreninger i Åfjord kommune

Åfjord kommune ønsker å få tilbakemeldinger fra frivillige lag og foreninger, om hvordan korona-pandemien påvirker dere.

Åfjord kommune skriver på sine nettsider:
Det er viktig for oss å vite hvilke konsekvenser denne situasjonen har for aktivitet og økonomi. Vi vil bruke svarene dere gir til å vurdere hva vi som kommune har mulighet til å bidra med i denne krevende tiden. Fyll ut spørreskjemaet så godt som mulig og send tilbake til oss. Spørreskjemaet finner du på nettsida til Åfjord frivilligsentral: https://afjord.frivilligsentral.no/nyhet?effekter-av-korona-pandemien-for-lag-og-foreninger-i-%C3%A5fjord-kommune&Id=33724

Hvert lag og forening bør avklare hvem som svarer slik at vi får en tilbakemelding fra hver.

2024 © Roan frivilligsentral SA