Bjørnørfolket - rapport om gjennomførte tiltak

Bjørnørfolket fikk innvilget sin søknad om promoteringsstøtte for spelet om Bjørnørfolket som blir urframført 18.juli 2019 på Bessaker. Nedenfor kan du lese rapporten fra regissør Helena Wik.


                                                                                               

TILSKUDD FRA ROAN FRIVILLIGSENTRAL - RAPPORT OM GJENNOMFØRTE TILTAK
 (sendes Roan frivilligsentral seinest innen 3 måneder etter at tiltaket er gjennomført)Beskriv kort gjennomføring av tiltaket (antall deltakere, oppslutning om tiltaket blant folk flest, positive/negative erfaringer m.m.)

Midlene ble brukt til å utforme promoteringsmateriale (roll-up, brosjyrer, plakater) til informasjon og promotering av spel. Videre ble omsøkte midler brukt til å arrangere kick-off og spelverksted med foredragsholder Maria Almli for å rekruttere medlemmer, vi har nå 120 interesserte på listen etter aktivt arbeid. Tilbakemeldingene er for det meste positive, folk er glade for at vi skal lage en teateroppsetning med kor, dette er savnet. I tillegg er folk glade mtp tematikken for spelet, og spesielt at de kan bidra med sine historier. Noen syntes oppmøtet på spelverkstedet var litt lite, og ble bekymret, men med tanke på allerede god oppslutning er ikke jeg videre bekymret. 

Videre arrangerte vi mimrestund på Roan sykehjem, hvor Utvandringa til Amerika var hovedtema, i tillegg til at beboerne fikk dele sine historier, samt oppleve musikk som sto i tråd med tematikken. Dette blir også gjort på Osen bygdetun den 04.02.19, og videre i Osen.

Ringvirkninger fremover: I mars arrangerer vi Teaterkurs med Lars Asle Larssen som instruktør, en kick-off for de som ønsker å være aktør på scenen. Vi oppretter et spelkor med medlemmer fra de tre kommunene denne våren. Distriktssenteret ønsker å gå inn i et samarbeid med spelet hvor de forsker på hvilken effekt man får av å involvere seg i kulturelle aktiviteter på fritiden. En slik type forskning er unik, og er ikke blitt gjort tidligere.   Studiesenteret ønsker å opprette en avdeling på Fosen hvor man kan studere på høyskoler og universitet i Norge, desentralisert.

Spelet gir flere muligheter for at ungdom i kommunene kan tilbys sommerjobb, sommerklubb for barn i kommunene vil kunne samarbeide med spelet. Det arbeides med en skoleoppgave til alle klassetrinn 1-10.trinn, og 1.-3.videregående hvor utvandringa til Amerika er tema. Sammen med musikkterapeut Kaja Lid ønsker Bjørnørfolket å utforme en musikalsk visning med psykisk utviklingshemmede som aktører, med temaet utvandringa til Amerika og psykisk utviklingshemmede i sentrum. Osen og Åfjord kommune har tatt til seg flere flyktninger de siste årene, og vi er i gang med et samarbeid. 

Regnskapsoversikt for tiltaket

Utlegg

Copycat del 1                                                                    8262,-

Kamuflert del 1                                                                  18.000,-

Copycat del 2                                                                    2712,5,-

Kamuflert del 2                                                                  1500,-

Mat ++ (spelverksted)                                                     1100,-

Foredrag                                                                           8578,34,-

Leie av hus                                                                       2974,-

Total:                                                                      43 126,84,-

Inntekt

Roan Frivilligsentral                                                            15.000,-

Fiskefestivalen på Bessaker                                                  10.000,-

Osen kommune                                                                  15.000,-

Roan/Åfjord kommune (ikke betalt ut enda).                    (       60.000,-)

Totalt:                                                      40.000,- (100.000,-)


Vurdering av tiltaket i forhold til målsetting/målgrupper/tidsplan

Uten pengene fra Roan frivilligsentral ville vi ikke hatt midler til å starte rekrutterings-og promoteringsarbeidet som nå gjør oss klare til å begynne produksjonsperioden. Som dere ser i første besvarelse i rapporten har midlene dere innvilget prosjektet vårt, fortsatt aktiviteter og ringvirkninger. Vi takker så nye for dette.


Dato/underskrift

20.01.19 Helena Wik, 

daglig leder og regissør

 Bjørnørfolket

93897796

Wik93@hotmail.com

Flere nyheter

#Like fin som før

Når vi er på ferie i Norge, deler vi på den vakre naturen vår, og Hold Norge Rent ønsker å motivere alle til å ta ansvar og rydde opp etter seg. For å nå ut med dette budskapet inviterer vi til dugnad under en felles fane: Når vi forlater naturen, skal den være #likefinsomfør. #likefinsomfør er et felles initiativ for å begrense forsøpling og bevare naturen. Prosjektet støttes av Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond. Kampanjen er en dugnad som alle kan bidra til.

Fosen Renovasjon IKS - viktig samarbeidspart for miljøet

Vi vil gjerne framsnakke Fosen Renovasjon IKS, en viktig samarbeidspart for frivilligsentralene i Åfjord kommune bl.a. i prosjektet "Rydding av vassdrag og strender i Åfjord kommune." Fosen Renovasjon IKS har plassert ut konteinere for strandrydding på Fosen kysthavn Bessaker, Roan havn og Guttelvik Næringspark i Stoksund. De arbeider hver dag for å hjelpe innbyggere og næringsliv med sikker henting og behandling av avfall. På sikt håper vi at strandrydding skal være unødvendig ved at plastavfall ikke havner i havet. Gå gjerne inn på den nye nettsida deres, se lenke nedenfor.

Strandrydderne for første periode på plass

Vi har nå tilsatt to strandryddere for første arbeidsperiode, 14.06.- 03.07 i prosjektet "Rydding av vassdrag og strender i Åfjord kommune". Første arbeidsdag gikk med til å skaffe rett arbeidsutstyr for jobben. Strandrydderne vil være i felten sammen med ansatte i Mausund feltstasjon. Ryddeområdet vil være nord for Bessaker i Åfjord kommune og til grense mot Flatanger kommune. Bildet over viser Einar Johan Jakobsen, en av de trofaste frivillige strandrydderne i Bessaker-området, på veg til land med fullasta båt.

Sommerjobb for ungdom

Vil du gjøre en forskjell i din kommune? Bli strandrydder i tre uker i sommer. I Åfjord kommune gjennomføres prosjektet «Rydding av plast i vassdrag og på strender» sommeren 2021.

Utstyrssentralen med sommerutstyr i drift

Da er utstyrshengeren med utstyr for vår/sommer/høst på plass i lagerhallen til Viken Supply på Roan. Besøksadresse er Eiansveien 58. Det er Sør-Roan grendelag v/ Morten Braseth som står for utlån av utstyr, se kontaktinfo nedenfor. De to utstyrshengerne med utstyr for alle årstider er finansiert slik med kr 100.000 i støtte fra hver: Roan (Åfjord)kommune, Trøndelag fylkeskommune og Barne-,ungdoms- og familidirektoratet.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2021 © Roan frivilligsentral SA