Bjørnørfolket - rapport om gjennomførte tiltak

Bjørnørfolket fikk innvilget sin søknad om promoteringsstøtte for spelet om Bjørnørfolket som blir urframført 18.juli 2019 på Bessaker. Nedenfor kan du lese rapporten fra regissør Helena Wik.


                                                                                               

TILSKUDD FRA ROAN FRIVILLIGSENTRAL - RAPPORT OM GJENNOMFØRTE TILTAK
 (sendes Roan frivilligsentral seinest innen 3 måneder etter at tiltaket er gjennomført)Beskriv kort gjennomføring av tiltaket (antall deltakere, oppslutning om tiltaket blant folk flest, positive/negative erfaringer m.m.)

Midlene ble brukt til å utforme promoteringsmateriale (roll-up, brosjyrer, plakater) til informasjon og promotering av spel. Videre ble omsøkte midler brukt til å arrangere kick-off og spelverksted med foredragsholder Maria Almli for å rekruttere medlemmer, vi har nå 120 interesserte på listen etter aktivt arbeid. Tilbakemeldingene er for det meste positive, folk er glade for at vi skal lage en teateroppsetning med kor, dette er savnet. I tillegg er folk glade mtp tematikken for spelet, og spesielt at de kan bidra med sine historier. Noen syntes oppmøtet på spelverkstedet var litt lite, og ble bekymret, men med tanke på allerede god oppslutning er ikke jeg videre bekymret. 

Videre arrangerte vi mimrestund på Roan sykehjem, hvor Utvandringa til Amerika var hovedtema, i tillegg til at beboerne fikk dele sine historier, samt oppleve musikk som sto i tråd med tematikken. Dette blir også gjort på Osen bygdetun den 04.02.19, og videre i Osen.

Ringvirkninger fremover: I mars arrangerer vi Teaterkurs med Lars Asle Larssen som instruktør, en kick-off for de som ønsker å være aktør på scenen. Vi oppretter et spelkor med medlemmer fra de tre kommunene denne våren. Distriktssenteret ønsker å gå inn i et samarbeid med spelet hvor de forsker på hvilken effekt man får av å involvere seg i kulturelle aktiviteter på fritiden. En slik type forskning er unik, og er ikke blitt gjort tidligere.   Studiesenteret ønsker å opprette en avdeling på Fosen hvor man kan studere på høyskoler og universitet i Norge, desentralisert.

Spelet gir flere muligheter for at ungdom i kommunene kan tilbys sommerjobb, sommerklubb for barn i kommunene vil kunne samarbeide med spelet. Det arbeides med en skoleoppgave til alle klassetrinn 1-10.trinn, og 1.-3.videregående hvor utvandringa til Amerika er tema. Sammen med musikkterapeut Kaja Lid ønsker Bjørnørfolket å utforme en musikalsk visning med psykisk utviklingshemmede som aktører, med temaet utvandringa til Amerika og psykisk utviklingshemmede i sentrum. Osen og Åfjord kommune har tatt til seg flere flyktninger de siste årene, og vi er i gang med et samarbeid. 

Regnskapsoversikt for tiltaket

Utlegg

Copycat del 1                                                                    8262,-

Kamuflert del 1                                                                  18.000,-

Copycat del 2                                                                    2712,5,-

Kamuflert del 2                                                                  1500,-

Mat ++ (spelverksted)                                                     1100,-

Foredrag                                                                           8578,34,-

Leie av hus                                                                       2974,-

Total:                                                                      43 126,84,-

Inntekt

Roan Frivilligsentral                                                            15.000,-

Fiskefestivalen på Bessaker                                                  10.000,-

Osen kommune                                                                  15.000,-

Roan/Åfjord kommune (ikke betalt ut enda).                    (       60.000,-)

Totalt:                                                      40.000,- (100.000,-)


Vurdering av tiltaket i forhold til målsetting/målgrupper/tidsplan

Uten pengene fra Roan frivilligsentral ville vi ikke hatt midler til å starte rekrutterings-og promoteringsarbeidet som nå gjør oss klare til å begynne produksjonsperioden. Som dere ser i første besvarelse i rapporten har midlene dere innvilget prosjektet vårt, fortsatt aktiviteter og ringvirkninger. Vi takker så nye for dette.


Dato/underskrift

20.01.19 Helena Wik, 

daglig leder og regissør

 Bjørnørfolket

93897796

Wik93@hotmail.com

Flere nyheter

Eldre ut på middag - oppsamling

Det er midler igjen i prosjektet, så derfor inviterer Åfjord kommune på nytt til middag for eldre. Denne gangen blir middagen på Fosen fjordhotell i Åfjord. Middagsservering 17.00-21.00. Egenandel er kr. 100,- pr. person. Se mer informasjon og datoer og påmelding på plakaten nedenfor

Strandryddeaksjonen 2021- stor aktivitet av elever ved Brandsfjord skole

Mellomtrinnet ved Brandsfjord skole ryddet i Hopstadfjæra fredag 17.september i samarbeid med Roan frivilligsentral SA. Ungdomstrinnet ved skolen inngikk samarbeid med Mausund feltstasjon avd. Roan og Roan frivilligsentral. De ryddet på Aunøya utenfor Skjervøya 23.-24.september. Strandryddeaksjonene er muliggjort gjennom økonomisk støtte fra Handelens miljøfond tildelt Roan frivilligsentral etter søknad. Frivilligsentralen samarbeider med skolene, lag og foreninger og frivillige i lokalmiljøet om gjennomføring av aksjonene, og takker herved for miljøinnsatsen. Nedenfor finner du bilder fra de to aksjonene.

Meld deg som bøssebærer til årets TV-aksjon 24.oktober

Årets TV-aksjon arrangeres søndag 24.oktober. I Åfjord kommune har vi til sammen behov for 53 bøssebærere. Se nedenfor hvordan du kan melde deg som bøssebærer.

Statsskog går inn i "Hold Norge Rent"

Statskog vil styrke arbeidet mot forsøpling i naturen og går nå inn i organisasjonen «Hold Norge Rent». Dette skriver Statsskog på sine nettsider. Se mer informasjon nedenfor

TV-aksjonen 2021 - Barn, ikke brud

Årets TV-aksjon har som slagord: Barn, ikke brud. Innsamlede midler går til Plan International sitt arbeid mot barneekteskap.I mer enn 80 år har Plan jobbet for at alle barn skal ha like rettigheter. Organisasjonen jobber med de mest marginaliserte barna i verden. Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. Beskyttelse av barn er fundamentet for alt Plan gjør. Barneekteskap handler oftest om fattigdom, tradisjoner og manglende kunnskap, men det er en skadelig praksis som må bekjempes. Barn skal få være barn, og jenter skal ha like muligheter som gutter. Tiltak for å hindre barneekteskap er blant Plans viktigste oppgaver for å oppnå målet om å gi barn en bedre fremtid, med god helse og utdanning.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2021 © Roan frivilligsentral SA