Bidra i Åfjord Pride 17.oktober 2020

Åfjord Pride blir arrangert for første gang 17.oktober 2020. Festivalkomiteen oppfordrer til å stille som frivillig i forbindelse med arrangementet. Se mer info om ulike typer frivillig arbeid nedenfor.

Frivilligheten består blant annet i salg av drikke og pride-effekter, opp- og nedrigg, teknisk arbeid, sikkerhet og smittevernstiltak. I tillegg ønsker festivalkomiteen selvfølgelig at folk stiller i parade, lager egne arrangement for dagen og viser at Roan og omegn stiller seg bak et mangfoldig og solidarisk Fosen.

Vedlagte skriv forteller litt om bakgrunnen for Åfjord Pride og beskriver også hvordan foreninger, lag, bedrifter og andre kan bidra til arrangementet, se vedlagte dokumentfil: Informasjonsskriv - Forening

Mer og oppdatert informasjon  finnes også  på facebook, se denne lenka: https://www.facebook.com/events/321757885635064

Arrangementskomiteen kan også kontaktes på denne e-postadressa: åfjord.pride@gmail.com 


2024 © Roan frivilligsentral SA