Årbok for Bjørnør 2019 er å få kjøpt

Bjørnør historielag er ein av 26 andelshavarar i Roan frivilligsentral SA. Årbok for Bjørnør 2019 er no levert frå trykkeriet og ligg ute for sal. Vi reklamerer gjerne for årboka. Sjå meir informasjon nedanfor.

Dette skriv Bjørnør historelag på si Facebook-side:

Da er årboka på tur ut. Den er til salgs på butikkene på Sætervika,Sandviksberget, Bessaker og Hongsand. Fritjov Aune, Per A.Rødøy, Knut Sørgjerd, Brynjar Strand og Eli H. Nordmeland er selgere i Osen. I Roan er Mari Krogfjord, Karstein Hopstad, Roald Terning, Jan Ivar G. Strøm og Ingar Isaksen selgere. Ingar opplyser at han er tilstede på kommunehuset selv om det ordinære kommunehuset er revet. I Stoksund er Konny Herfjord, Asbjørn Sørgård, Einar Hilstad og Bård Svenning selgere. Boka kan også bestilles via heimesida her. Prisen er kr.250 + porto. Du blir da medlem og får den automatisk tilsendt såfremt du ikke tar forbehold om dette.


Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2022 © Roan frivilligsentral SA