AKSJON FOR RYDDING AV PLASTAVFALL/MARINT AVFALL PÅ STRENDER OG ØYER I ROAN KOMMUNE

Roan frivilligsentral fikk støtte fra Handelens miljøfond til rydding av plast og marint avfall på strendene i hele kommunen. Ved å klikke på lenkene nedenfor kan du lese mer om aksjonen og hvordan du kan bidra. Brevet med vedlegg er sendt til alle andelshaverne i Roan frivilligsentral.
Flere nyheter

Har ditt lag tatt i bruk Tilskuddsportalen?

Tilskuddsportalen er ei nettbasert teneste som hjelper kommunale etatar, lag og organisasjonar med å finne fram i det mylder av tilskottsordningar som finst. Det er om lag 2.500 ulike tilskott i denne databasen som organisasjonar og forvaltninga kan søkje på og om lag 1.500 for lag og foreiningar. Fellesnemnda for kommunesamanslåinga av Roan og Åfjord vedtok å dekke abonnement på Tilskuddsportalen i første omgang for to år. I løpet av andre året skal frivilligsentralane gjennomføre ei evaluering av bruken for å sjå om det er nyttig med vidare abonnement. Derfor er det viktig at lag og foreiningar tek i bruk portalen og søkjer om tilskott.

Strandryddeaksjonen: ny forsyning med ryddesekker

Da har MNA kommet med ny forsyning av ryddesekker etter at lageret sentralt var tomt. Sekker kan hentes på Roan kommunehus. Vi vil også prøve å etablere andre hentesteder rundt om i kommunen. Hos Matkroken på Bessaker er det mer sekker og hansker igjen etter Coop Norge sin ryddeaksjon som lokalt ble avsluttet 12.mai. To containere med plastavfall var resultatet så langt fra Bessaker-området. Roan frivilligsentral sin aksjon, støttet av Handelens miljøfond, går fram til 15.september. Containere står på følgende steder klare til å fylles med innsamlet plastavfall: Fosen kysthavn Bessaker, Brandsfjord skole, Roan havn, Sør-Roan skole.

På garnfiske i Bessakersundet

Roan frivilligsentral fikk støtte fra Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse (SLKH) og Roan kommune til å gjennomføre prosjektet "Med lokalmat på menyen". Så langt har vi gjennomført krabbefiske og sildefiske samt en sildelunsj hvor elevene på ungdomstrinnet på Brandsfjord skole sto for hele arrangementet. Sist gjennomførte aktivitet var garnfiske etter torsk/skrei og hyse den 29.april. Nedenfor kan du se noen bilder fra dagen på sjøen. Flere spennende aktiviteter står på programmet utover sommeren og høsten, så følg med på frivilligsentralens nettside.

Til lag og foreninger i Roan: bruk nettsida til Roan frivilligsentral

I januar 2019 sendte Roan frivilligsentral ut et brev til alle lag og foreninger i Roan hvor de ble oppfordret til å bruke sentralens nettside til å informere om sine aktiviteter. Brevet gjengis i sin helhet nedenfor.

Glimt fra strandryddeaksjonen på Vik og Bessaker

Det var god innsats under lørdagens og søndagens aksjon på Vik og Bessaker. Vedlagte kart og bilder viser hvor det ble ryddet. Coop Norge sin aksjon har fylt opp en container med plastavfall. I den andre er det fortsatt plass til mer. Containeren på Løaholmen fikk sitt første tilhengerlass i dag. Send bilder fra og kart over områdene som ryddes til post@roan.frivilligsentral.no. Vi summerer opp og rapporterer til Hold Norge Rent og Handelens Miljøfond som har bidratt med økonomisk støtte til aksjonen. Den går fram til 15.09, så rydd i veg.

2019 © Roan frivilligsentral SA