"Lokal tradisjonsmat" - prosjektet starter opp igjen

Vi hadde første serveringsdag i prosjektet 11.03.2020 i grendahuset på Bessaker. Dagen etter ble landet stengt ned, og vi har ikke tatt sjansen på å starte opp igjen før nå. Vi planlegger å samarbeide med begge skolene i Roan, og planen er å ha slike serveringsdager i ulike forsamlingshus i de to skolekretsene. Ukedagen vil alltid være torsdag, og følgende datoer er lagt inn i kalenderen: Bessaker: 6/10, 10/11, Straum: 1/12, 12/1, 9/2. Datoer for Sør-Roan skolekrets kommer etter hvert. Nedenfor finner du plakaten for serveringsdagen i grendahuset på Bessaker den 6.oktober.


2024 © Roan frivilligsentral SA